Azure PowerShell nasıl yüklenir?

Azure PowerShell Az modülü bir toplama modülüdür. Az PowerShell modülünü yüklemek genel kullanıma sunulan modülleri indirir ve cmdlet'lerini kullanılabilir hale getirir.

Yükleme

Azure PowerShell'in geçerli sürümü 11.3.0'dır. En son sürüm hakkında bilgi edinmek için sürüm notlarına bakın.

PowerShell sürüm 7 veya üzerinin desteklenen bir sürümü, Windows, Linux ve macOS dahil olmak üzere tüm platformlarda Az PowerShell modülüyle kullanılması önerilen PowerShell sürümüdür.

Az PowerShell modülü Azure Cloud Shell'e ve Docker görüntülerine önceden yüklenmiştir.

Ayrıca bkz.