Aracılığıyla paylaş


about_CimSession

Kısa açıklama

CimSession nesnesini ve CIM oturumları ile PowerShell oturumları arasındaki farkı açıklar.

Uzun açıklama

Bu bilgiler yalnızca Windows üzerinde çalışan PowerShell için geçerlidir.

Ortak Bilgi Modeli (CIM) oturumu, yerel bilgisayara veya uzak bilgisayara bağlantıyı temsil eden istemci tarafı bir nesnedir. CIM oturumlarını PowerShell oturumlarına (PSSessions) alternatif olarak kullanabilirsiniz. Her iki yaklaşımın da avantajları vardır.

Windows bilgisayarda cmdlet'ini New-CimSession kullanarak bağlantı hakkında bilgisayar adı, bağlantı için kullanılan protokol, oturum kimliği ve örnek kimliği gibi bilgiler içeren bir CIM oturumu oluşturabilirsiniz.

Bağlantı kurmak için gereken bilgileri belirten bir CimSession nesnesi oluşturduktan sonra PowerShell bağlantıyı hemen kurmaz. Bir cmdlet CIM oturumunu kullandığında, PowerShell belirtilen bilgisayara bağlanır ve cmdlet tamamlandığında PowerShell bağlantıyı sonlandırır.

CIM oturumu kullanmak yerine PSSession oluşturursanız, PowerShell bağlantı ayarlarını doğrular ve ardından bağlantıyı kurup korur. CIM oturumları kullanıyorsanız, PowerShell gerektiğinden önce bir ağ bağlantısı açmaz. PowerShell oturumları hakkında daha fazla bilgi için bkz . about_PSSessions.

CIM oturumu ne zaman kullanılır?

Yalnızca WS-Man üzerinden Windows Yönetim Araçları (WMI) sağlayıcısı veya CIM ile çalışan cmdlet'ler CIM oturumlarını kabul eder. Diğer cmdlet'ler için PSSessions kullanın.

CIM oturumu kullandığınızda, PowerShell cmdlet'ini yerel istemcide çalıştırır. CIM oturumunu kullanarak WMI sağlayıcısına bağlanır. Hedef bilgisayar PowerShell veya windows işletim sisteminin herhangi bir sürümünü gerektirmez.

Buna karşılık, pssession kullanarak bir cmdlet çalıştırması hedef bilgisayarda çalışır. Hedef sistemde PowerShell gerektirir. Ayrıca, cmdlet verileri yerel bilgisayara geri gönderir. PowerShell, bağlantı üzerinden gönderilen verileri yönetir ve boyutu Windows Uzaktan Yönetimi (WinRM) tarafından belirlenen sınırlar içinde tutar. CIM oturumları WinRM sınırlarını uygulamaz.

CDXML cmdlet'lerini kullanma

CIM tabanlı Cmdlet Tanımı XML (CDXML) cmdlet'leri herhangi bir WMI Sağlayıcısını kullanmak için yazılabilir. Tüm WMI sağlayıcıları CimSession nesnelerini kullanır. CDXML hakkında daha fazla bilgi için bkz . CDXML tanımı ve terimleri.

CDXML cmdlet'leri, CimSession nesnelerinin dizisini alabilen otomatik bir CimSession parametresine sahiptir. Varsayılan olarak, PowerShell eşzamanlı CIM Bağlan yonlarının sayısını 15 ile sınırlar. Bu sınır, ThrottleLimit'i uygulayan CDXML cmdlet'leri tarafından geçersiz kılınabilir. ThrottleLimit'i anlamak için tek tek cmdlet belgelerine bakın.

Ayrıca bkz.