Aracılığıyla paylaş


Get-PowerBIEncryptionKey

Kiracının şifreleme anahtarını alır.

Syntax

Get-PowerBIEncryptionKey []

Description

Kuruluşun kiracı yöneticisi tarafından eklenen şifreleme anahtarını alır.

Bu komutu çalıştırmadan önce Connect-PowerBIServiceAccount kullanarak oturum açtığınızdan emin olun. Bu cmdlet, çağıran kullanıcının Power BI hizmeti kiracı yöneticisi olmasını gerektirir.

Örnekler

Örnek 1

PS C:\> Get-PowerBIEncryptionKey

Girişler

None

Çıkışlar

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Encryption.EncryptionKey, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]