Aracılığıyla paylaş


Get-RdsContext

Windows Sanal Masaüstü isteklerinin kimliğini doğrulamak için kullanılan meta verileri alır.

Syntax

Get-RdsContext
  [-DeploymentUrl <String>]
  [<CommonParameters>]

Description

Get-RdsContext cmdlet'i, Windows Sanal Masaüstü isteklerinin kimliğini doğrulamak için kullanılan geçerli meta verileri alır. Bu cmdlet dağıtım URL'sini, kiracı grubunu ve kullanıcı adını alır.

Örnekler

Örnek 1: Geçerli bağlamı alma

PS C:\> Get-RdsContext

DeploymentUrl            TenantGroupName    UserName
-------------            ---------------    --------
https://rdbroker.wvd.microsoft.com Default Tenant Group admin@contoso.com

Parametreler

-DeploymentUrl

Windows Sanal Dekstop yönetim sitesini işaret eden Evrensel Kaynak Bulucu (URL) dizesi.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Girişler

None

Çıkışlar

Microsoft.RDInfra.RDManagementData.RdMgmtContext