Aracılığıyla paylaş


Remove-RdsHostPool

Kiracıdan konak havuzunu kaldırır.

Syntax

Remove-RdsHostPool
      [-TenantName] <String>
      [-Name] <String>
      [<CommonParameters>]

Description

Remove-RdsHostPool cmdlet'i belirtilen kiracıdan bir konak havuzunu kaldırır. Bu komutu çalıştırmadan önce konak havuzuyla ilişkili tüm oturum konaklarını ve uygulama gruplarını kaldırmanız gerekir.

Örnekler

Örnek 1

PS C:\> Remove-RdsHostPool -TenantName "contoso" -Name "contosoHostPool"

Bu komut kiracıdaki bir konak havuzunu kaldırır.

Parametreler

-Name

Konak havuzunun adı.

Type:String
Aliases:HostPoolName
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

Kiracının adı.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Girişler

System.String

Çıkışlar

System.Object