GroupBy için CustomControl için CustomEntry öğesi

Denetimin tanımını sağlar. Bu öğe, yeni bir nesne grubunun nasıl görüntülendiğini tanımlarken kullanılır.

Şema

  • Yapılandırma öğesi
  • ViewDefinitions öğesi
  • Öğeyi görüntüle
  • GroupBy öğesi
  • CustomControl öğesi
  • Customendenemeler öğesi
  • CustomEntry öğesi

Syntax

<CustomEntry>
  <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</CustomEntry>

Öznitelikler ve Öğeler

Aşağıdaki bölümlerde öznitelikleri, alt öğeleri ve öğesinin üst öğeleri açıklanır CustomEntry .

Öznitelikler

Yok.

Alt Öğeler

Öğe Açıklama
GroupBy için CustomEntry öğesine göre EntrySelectedBy öğesi İsteğe bağlı öğe.

Bu denetim tanımını veya bu tanım için kullanılması gereken koşulu kullanan .NET türlerini tanımlar.
GroupBy için CustomEntry için CustomItem öğesi Gerekli öğe.

Denetimin verileri nasıl görüntülediğini tanımlar.

Üst Öğeler

Öğe Açıklama
GroupBy için CustomControl için Customendenemeler öğesi Denetimin tanımlarını sağlar.

Açıklamalar

Ayrıca Bkz.

GroupBy için CustomEntry öğesine göre EntrySelectedBy öğesi

GroupBy için CustomEntry için CustomItem öğesi

GroupBy için CustomControl için Customendenemeler öğesi

PowerShell Biçimlendirme Dosyası Yazma