GetProc04 (VB.NET) Örnek Kod

Aşağıdaki kod, belirsiz olmayan hataları Get-Process rapor eden bir cmdlet'in uygulamasını gösterir. Bu uygulama, belirlenemeyen hataları rapor etmek için System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError yöntemini çağırabilir.

Not

bu Get-Proc cmdlet'i için C# kaynak dosyasını (getprov04.cs) Windows Vista ve .NET Framework 3.0 Çalışma Zamanı Bileşenleri için Microsoft Windows Software Development Kit'i kullanarak indirebilirsiniz. İndirme yönergeleri için bkz. Windows PowerShell yükleme ve Windows PowerShell SDK'sı.

İndirilen kaynak dosyaları dizininde <PowerShell Samples> kullanılabilir.

Kod Örneği

Ayrıca Bkz.

Windows PowerShell Programcı Kılavuzu

Windows PowerShell SDK’sı