Sistem yönetimi için örnek betikler

Örneklerden oluşan bir koleksiyon, PowerShell ile sistemleri yönetme senaryolarında yol gösterir.