Aracılığıyla paylaş


Windows PowerShell ISE’de erişilebilirlik

Bu konu başlığında, yararlı bulabileceğiniz Windows PowerShell Tümleşik Betik Ortamı'nın (ISE) erişilebilirlik özellikleri açıklanmaktadır.

Microsoft, ürünlerini ve hizmetlerini herkesin kullanabileceği kolaylıkta yapmayı amaçlamaktadır. Aşağıdaki konular, Windows PowerShell ISE'yi engelli kişiler için daha erişilebilir hale getiren özellikler, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sağlar.

Microsoft Windows'taki erişilebilirlik özelliklerine ve yardımcı programlarına ek olarak, aşağıdaki özellikler Windows PowerShell ISE'yi engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirir:

Konsol ve Betik Bölmelerinin boyutunu ve konumunu değiştirme

Konsol Bölmesi ve Betik Bölmesi'nin boyutunu ve konumunu değiştirmek için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz. Windows PowerShell ISE'yi yeniden açtığınızda, yaptığınız boyut ve konum değişiklikleri korunur.

Betik Bölmesi ve Konsol Bölmesi'ni yeniden boyutlandırmak için

  1. İşaretçiyi Betik Bölmesi ile Konsol Bölmesi arasındaki bölme satırında duraklatın.

  2. Fare işaretçisi iki başlı oka dönüştüyse, bölmenin boyutunu değiştirmek için kenarlıyı sürükleyin.

Betik Bölmesi ve Konsol Bölmesi'ni taşımak için

Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Betik Bölmesi'ni Konsol Bölmesi'nin üzerine taşımak için CTRL+1'e basın veya araç çubuğunda Betik Bölmesini Göster Üst simgesine tıklayın veya Görünüm menüsünde Betik Bölmesini En Üstte Göster'e tıklayın.

  • Betik Bölmesi'ni Konsol Bölmesi'nin sağında taşımak için CTRL+2'ye basın veya araç çubuğunda, Betik Bölmesini Sağ Göster simgesine tıklayın veya Görünüm menüsünde Betik Bölmesini Sağa Göster'e tıklayın.

  • Betik Bölmesi'ni en üst düzeye çıkarmak için CTRL+3'e basın veya araç çubuğunda Betik Bölmesini Ekranı Kaplamış Göster simgesine tıklayın veya Görünüm menüsünde Betik Bölmesini Ekranı Kaplamış Göster'e tıklayın.

  • Konsol Bölmesi'ni en üst düzeye çıkarmak ve Betik Bölmesi'ni gizlemek için, sekmeler satırının en sağ kenarındaKimlik Bölmesini Gizle simgesine tıklayın, Görünüm menüsünde, Komut Dosyası Bölmesini Göster menü seçeneğinin seçimini kaldırmak için tıklayın.

  • Konsol Bölmesi ekranı kapladığında Betik Bölmesi'ni görüntülemek için, sekme satırının en sağ kenarında Betik Bölmesini Göster simgesine tıklayın veya Görünüm menüsünde, Komut Dosyası Bölmesini Göster menü seçeneğini seçmek için tıklayın.

Metin düzenlemeye yönelik klavye kısayolları

Metni düzenlerken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Eylem Klavye Kısayolları Kullanım alanı:
Kopyala CTRL+C Betik Bölmesi, Konsol Bölmesi
Kesmek CTRL+X Betik Bölmesi, Konsol Bölmesi
Betikte Bul CTRL+F Betik Bölmesi
Betikte Sonrakini Bul F3 Betik Bölmesi
Betikte Öncekini Bul SHIFT+F3 Betik Bölmesi
Yapıştırmak CTRL+V Betik Bölmesi, Konsol Bölmesi
Yinele CTRL+Y Betik Bölmesi, Konsol Bölmesi
Betikte Değiştir CTRL+H Betik Bölmesi
Kaydet CTRL+S Betik Bölmesi
Tümünü Seç CTRL+A Betik Bölmesi, Konsol Bölmesi
Geri almak CTRL+Z Betik Bölmesi, Konsol Bölmesi

Betikleri çalıştırmak için klavye kısayolları

Betik Bölmesi'nde betikleri çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Eylem Klavye Kısayolu
New CTRL+N
CTRL+O
Çalıştır F5
Seçimi Çalıştır F8
Yürütmeyi Durdur CTRL+BREAK. Bağlam belirsiz olduğunda (seçili metin olmadığında) CTRL+C kullanılabilir.
Sekme (sonraki betike) CTRL+SEKMESİ Not: Sekmeden sonraki betike yalnızca tek bir PowerShell sekmesi açıkken veya birden fazla PowerShell sekmeniz açıkken çalışır, ancak odak Betik Bölmesi'ndedir.
Sekme (önceki betike) CTRL+SHIFT+SEKMESİ Not: Yalnızca bir PowerShell sekmesi açıksa veya birden fazla PowerShell sekmeniz açıksa ve odak Betik Bölmesi'ndeyse Sekme tuşu önceki betikte çalışır.

Görünümü özelleştirmek için klavye kısayolları

Windows PowerShell ISE'de görünümü özelleştirmek için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Bunlara uygulamadaki tüm bölmelerden erişilebilir.

Eylem Klavye Kısayolu
Konsol Bölmesi'ne gidin CTRL+D
Betik Bölmesi'ne gidin CTRL+I
Betik Bölmesini Göster CTRL+R
Betik Bölmesini Gizle CTRL+R
Betik Bölmesini Yukarı Taşı CTRL+1
Betik Bölmesini Sağa Taşı CTRL+2
Betik Bölmesini Ekranı Kapla CTRL+3
Yakınlaştır CTRL+PLUS
Uzaklaştır CTRL+EKSİ

Hata ayıklama betikleri için klavye kısayolları

Betiklerin hatalarını ayıklarken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Eylem Klavye Kısayolu Kullanım alanı:
Çalıştır/Devam Et F5 Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Adımla F11 Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
AdımLa F10 Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Dışarı Adımla SHIFT+F11 Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Çağrı Yığınını Görüntüle CTRL+SHIFT D+ Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Kesme Noktalarını Listeleme CTRL+SHIFT L+ Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Kesme Noktasını Değiştir F9 Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Tüm Kesme Noktalarını Kaldır CTRL+SHIFT+F9 Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Hata Ayıklayıcıyı Durdur SHIFT+F5 Betik Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken

Not

Windows PowerShell ISE'de betiklerin hatalarını ayıklarken Windows PowerShell konsolu için tasarlanmış klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz. Bu kısayolları kullanmak için Konsol Bölmesi'ne kısayolu yazıp ENTER tuşuna basmanız gerekir.

Eylem Klavye Kısayolu Kullanım alanı:
Continue C Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Adımla S Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
AdımLa V Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Dışarı Adımla O Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Son Komutu Yinele (Adımla/Aş) GİRMEK Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Çağrı Yığınını Görüntüle K Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Hata Ayıklamayı Durdur Q Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Betiği Listeleme L Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken
Konsol Hata Ayıklama Komutlarını Görüntüleme H veya ? Konsol Bölmesi, bir betikte hata ayıklarken

Windows PowerShell sekmeleri için klavye kısayolları

Windows PowerShell sekmelerini kullanırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Eylem Klavye Kısayolu
PowerShell Sekmesini Kapat CTRL+W
Yeni PowerShell Sekmesi CTRL+T
Önceki PowerShell sekmesi CTRL+SHIFT+SEKMESİ (Yalnızca herhangi bir PowerShell sekmesinde açık dosya olmadığında)
Sonraki Windows PowerShell sekmesi CTRL+SEKMESİ (Yalnızca herhangi bir PowerShell sekmesinde açık dosya olmadığında)

Başlatma ve çıkış için klavye kısayolları

Windows PowerShell konsolunu (PowerShell.exe) başlatmak veya Windows PowerShell ISE'dan çıkmak için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Eylem Klavye Kısayolu
Çıkış ALT+F4
başlangıç PowerShell.exe (Windows PowerShell konsolu) CTRL+SHIFT P+

Kesme Noktası Yönetimi

Görme engelliler için kesme noktası bilgileri Get-PSBreakpoint ve Set-PSBreakpoint gibi kesme noktalarını yönetmek için cmdlet'ler aracılığıyla sağlanır. Daha fazla bilgi için lütfen Windows PowerShell ISE'de Betiklerde Hata Ayıklama konusunda 'Kesme noktalarını yönetme' bölümüne bakın.

Ayrıca bkz:

Windows PowerShell ISE ile tanışın