Aracılığıyla paylaş


System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager için ortamınızı hazırlama

 

Yayımlanan: Mart 2016

Uygulama Hedefi: System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM) dağıtmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken sistem gereksinimleri ve konular burada açıklanmıştır.

Ortamınızı değerlendiriyorsanız, bkz. System Center 2012 R2 için Sistem Gereksinimleri.

VMM yönetim sunucusu

 • İşletim sistemi: VMM çalıştıran (System Center 2012 R2 sürümünde) yönetim sunucusunda işletim sistemi olarak Windows Server 2012 R2 kullanmanız kesinlikle önerilir.VMM kullanarak Windows Server 2012 R2 çalıştıran kümeler oluşturmak istiyorsanız, VMM yönetim sunucusunun Windows Server 2012 R2 çalıştırması gerekir. Bu, hem Hyper-V konak kümeleri hem de Genişleme Dosya Sunucusu kümeleri oluşturmak için geçerlidir.

  Yüksek oranda kullanılabilir (kümelenmiş) bir Windows Server 2012 R2 yönetim sunucusu yüklemek istiyorsanız, bu durumda işletim sistemini yükseltmek daha zor olduğundan, işletim sistemi olarak VMM kullanmanızı özellikle öneririz.

  Bunun yerine, Windows Server 2012 yönetim sunucusu için işletim sistemi olarak VMM kullanmayı tercih ederseniz, Windows Server 2012 R2 dışında VMM çalıştıran kümeleri oluşturabilir ve bunları VMM ortamına ekleyebilirsiniz. Yalnızca kümeleri VMM ortamında oluşturamazsınız.

 • Windows ADK yazılımı: VMM yönetim sunucusunda, Windows 8.1 için Windows ADK'nin, VMM sunucusunun işletim sisteminden bağımsız olarak yüklenmesi gerekir.Windows 8.1 için Windows ADK'nin bağlantısına Kurulum'dan erişebilir veya ADK'yi Microsoft İndirme Merkezi'nden de indirebilirsiniz. Windows ADK'yi yüklerken Dağıtım Araçları ve Windows Önyükleme Ortamı özelliklerini seçin.

 • SQL Server için Komut Satırı Yardımcı Programları: SQL Server veri katmanı uygulamaları kullanan VMM hizmetleri dağıtmayı planlıyorsanız, ilgili komut satırı yardımcı programlarını VMM yönetim sunucunuza yükleyin. Hangi SQL Server sürümünü yüklediğinize bağlı olarak, SQL Server 2008 R2 Komut Satırı Yardımcı Programları veya SQL Server 2012 Komut Satırı Yardımcı Programları'nı yükleyin. Komut Satırı Yardımcı Programları, aşağıdaki özellik paketlerinde mevcuttur:

  Not

  Bu yardımcı programları yüklemediğiniz durumlarda bile yükleme engellenmez. SQL Server veri katmanı uygulamalarını (.dacpac dosyaları) kullanan hizmetler dağıtmayı planlıyorsanız bu yardımcı programlar gereklidir.

 • Kümeleme: VMM yönetim sunucusu, yüksek kullanılabilirlik için bir yük devretme kümesine yüklenebilir. Yük devretme kümesinin Windows Server 2012 R2 çalıştırmasını önemle tavsiye ederiz.

 • Etki alanı üyeliği: VMM yönetim sunucusunu yüklediğiniz bilgisayar bir Active Directory etki alanının üyesi olmalıdır.

 • Bilgisayar adı uzunluğu: Yönetim sunucusunun bilgisayar adı 15 karakterden uzun olamaz.

 • Kitaplık sunucusu disk alanı: VMM yönetim sunucusunu aynı anda bir kitaplık sunucusu olarak da kullanıyorsanız, nesneleri depolamak için ek sabit disk alanı sağlamanız gerekir. Gerekli alan, depoladığınız nesnelerin sayısı ve boyutuna göre değişir.

 • Hyper-V konağına yüklemekten kaçınma: VMM yönetim sunucusu veya aracılar dışındaki System Center bileşenlerini Hyper-V çalıştıran sunuculara yüklemeyin. System Center bileşenlerini sanal makinelere yükleyebilirsiniz.

 • Sanal makineye yükleme: Bir sanal makineye VMM yönetim sürücüsü yüklemek, bakımını yaptığınız fiziksel sunucu sayısını azaltmaya ve bazı yönetim görevlerini basitleştirmeye yardımcı olabilir. Bellek ve diğer gereksinimler hakkında bilgi için bkz. Donanım.

 • Dinamik Bellek (sanal makine olarak yüklemek için): VMM yönetim sunucusunu bir sanal makineye yükleyip Hyper-V'nin Dinamik Bellek özelliğini kullanırsanız, sanal makine için başlangıç RAM'ini en az 2.048 megabayt (MB) olacak şekilde ayarlamanız gerekir.

 • 150'den fazla konağın yönetimi: 150'den fazla konağı yönetirken daha iyi performans elde etmek amacıyla VMM yönetim sunucusu için ayrılmış bir bilgisayar kullanmanız ve şunları yapmanız önerilir:

  • Kitaplık sunucusu olarak bir veya daha fazla uzak bilgisayar ekleyin ve VMM yönetim sunucusundaki varsayılan kitaplık paylaşımını kullanmayın.

  • VMM veritabanı için VMM yönetim sunucusunu yüklediğiniz aynı bilgisayarda çalışan bir SQL Server örneğini kullanmayın.

Bir VMM yönetim sunucusunu yükleme hakkında bilgi için bkz. Bir VMM Yönetim Sunucusu Yükleme ve Yüksek Düzeyde Kullanılabilir VMM Yönetim Sunucusu Yükleme.

VMM konsolu

VMM konsolunu yüklediğiniz bilgisayar, bir Active Directory etki alanının üyesi olmalıdır.

VMM konsolunun nasıl yükleneceği konusunda bilgi için bkz. VMM Konsolunu Yükleme ve Açma.

SQL Server ve veritabanı

 • Kullanmakta olduğunuz SQL Server örneği, büyük/küçük harfe duyarsız veritabanı nesnelerine izin vermelidir.

 • SQL Server'ın bilgisayar adı 15 karakterden uzun olamaz.

 • VMM yönetim sunucusu ve SQL Server bilgisayarı aynı Active Directory etki alanına üye değilse, iki etki alanı arasında iki yönlü bir güven olması gerekir.

 • SQL Server'ı yüklediğinizde, Veritabanı Altyapı Hizmetleri ve Yönetim Araçları - Tamamlama özelliklerini seçin.

 • SQL Server'ın desteklenen bir sürümüne yerinde yükseltme uygulayabilirsiniz (VMM veritabanını taşımadan). Yükseltmeyi gerçekleştirirken hiçbir işin çalışmadığından emin olun, aksi takdirde işler başarısız olabilir ve el ile yeniden başlatılması gerekebilir. Yordamlar için bkz. SQL Server belgeleri örneğin, SQL Server 2014’e Yükseltme.

 • VMM veritabanında daha iyi performans sağlamak üzere, veritabanı dosyalarını işletim sistemi için kullanılan disk üzerinde saklamayın. Verilerin ve günlük dosyalarının yerleşimine yönelik SQL Server en iyi uygulamaları için bkz. Verileri ve Günlük Dosyalarını Ayrı Sürücülere Yerleştirme.

 • VMM ortamında Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) kullanıyorsanız, tüm ağ bilgileri VMM veritabanında depolanır. Bu nedenle, aşağıdaki yönergeleri kullanarak VMM veritabanını yüksek oranda kullanılabilir hale getirmek isteyebilirsiniz:

 • SQL Server hizmeti, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ne (AD DS) erişim iznine sahip olan bir hesap kullanmalıdır. Örneğin, Yerel Sistem Hesabı veya etki alanı kullanıcı hesabı belirtebilirsiniz. Yerel kullanıcı hesabı belirtmeyin.

 • Harmanlama yapılandırmanız gerekmez. Dağıtım sırasında Kurulum, CI harmanlamasını sunucu işletim sistemi diline göre otomatik olarak yapılandırır.

 • Dinamik bağlantı noktası desteklenir.

SQL Server ve System Center 2012 R2 hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. System Center 2012 R2'de SQL Server.

VMM kitaplığı

Kitaplık sunucusu, VMM tarafından sanal makine şablonları, sanal sabit diskler, sanal disketler, ISO görüntüleri, betikler ve depolanan sanal makineler gibi öğelerin depolandığı yerdir. Bir VMM kitaplık sunucusu için belirtilen en iyi donanım gereksinimleri, bu dosyaların miktarı ve boyutuna bağlı olarak değişir. Ortamınız için en uygun yapılandırmayı belirlemek üzere CPU kullanımı ve diğer sistem durumu değişkenlerini denetlemeniz gerekir.

 • Sanal sabit diskleri .vhdx dosya biçiminde depolamak için VMM kitaplık sunucusunun Windows Server 2012 veya Windows Server 2012 R2 çalıştırması gerekir.

 • VMM, VMM kitaplığında fiziksel dosyaların çoğaltılması veya VMM veritabanında depolanan nesnelere ait meta verilerin aktarılması için bir yöntem sağlamaz. Bunun yerine, gerekli olduğu durumlarsa fiziksel dosyaları VMM dışında çoğaltmanız ve meta verileri betikler ya da başka araçlar kullanarak aktarmanız gerekir.

 • Ağ dosya sistemi (NFS) büyük/küçük harf denetimi Yoksay olarak ayarlandığından, VMM, UNIX için Windows Hizmetleri'ne yönelik büyük/küçük harfe duyarlı seçeneğiyle yapılandırılan dosya sunucularını desteklemez. NFS büyük/küçük harf denetimi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. UNIX 2.0 NFS Büyük/Küçük Harf Denetimi için Windows Hizmetleri.

VMM içindeki kitaplık sunucuları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. VMM Kitaplığını Yapılandırma.

Sanal makine konakları

Virtual Machine Manager (VMM), sanal makine konakları olarak Microsoft Hyper-V, VMware ESX ve Citrix XenServer'ı destekler:

Hyper-V konakları

Virtual Machine Manager (VMM), Hyper-V'nin aşağıdaki sürümlerini destekler.

İşletim sistemi Sürüm Hizmet paketi Sistem mimarisi
Hyper-V Server 2008 R2 Yok Hizmet Paketi 1 x64
Windows Server 2008 R2 (Hyper-V sunucu rolü)

(tam yükleme veya Sunucu Çekirdeği-MiniShell yüklemesi)
Standard, Enterprise ve Datacenter Hizmet Paketi 1 x64
Hyper-V Server 2012 Yok Yok X64
Windows Server 2012 (Hyper-V sunucu rolü)

(tam yükleme veya Sunucu Çekirdeği yüklemesi)
Standard ve Datacenter Yok X64
Hyper-V Server 2012 R2 (tablodan sonra sağlanan notlara bakın) Yok Yok X64
Windows Server 2012 R2, Hyper-V sunucu rolü (tablodan sonra sağlanan notlara bakın) Standard veya Datacenter Yok X64

Not

VMM ortamını kullanarak Windows Server 2012 R2 çalıştıran Hyper-V kümeleri oluşturmak istiyorsanız, VMM yönetim sunucusunun Windows Server 2012 R2 çalıştırması gerekir. Bu, Windows Server 2012 R2 çalıştıran Genişleme Dosya Sunucusu kümeleri oluşturmak için de geçerlidir.

Ancak, Windows Server 2012 R2 yönetim sunucusu VMM çalıştırıyor olsa bile VMM dışında VMM çalıştıran kümeler oluşturup bunları Windows Server 2012 ortamına ekleyebilirsiniz.

Şunlar hakkında daha fazla bilgi için:

VM Ware ESX konakları

VMM, aşağıdaki VMware sanallaştırma yazılımlarını destekler:

Yazılım Notlar
vCenter Server:

- VMware vCenter Server 4.1
- VMware vCenter Server 5.0
- VMware vCenter Server 5.1
- VMware vCenter Server 5.5 (Güncelleştirme Paketi 7 ve üstünde desteklenir)
- VMware vCenter Server 6.0 (Güncelleştirme Paketi 8 ve sonrasında desteklenir)
vCenter Server'ın gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için, VMware ürün belgelerine başvurun.
Aşağıdaki VMware sürümlerinden herhangi birini çalıştıran sanal makine konakları ve konak kümeleri:

- VMware ESX 4.1
- VMware ESXi 4.1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1
- VMware ESXi 5.5 (Güncelleştirme Paketi 7 ve üstünde desteklenir)
Konak veya konak kümeleri, VMM tarafından yönetilen bir vCenter sunucusu ile yönetilmelidir.

Daha fazla bilgi için, bkz .VMware ESX Konaklarını Yönetme Genel Bakış.

Citrix XenServer konakları

Citrix sanallaştırma yazılımının çalıştığı bir konak için aşağıdaki yazılım gereklidir.

 • Citrix XenServer 6.0

 • Citrix XenServer 6.1

 • Citrix XenServer – Microsoft System Center Tümleştirme Paketi

Şunlar hakkında daha fazla bilgi için:

Not

http://www.citrix.com‘daki tüm bilgiler ve içerik, web sitesinin sahibi veya kullanıcıları tarafından sağlanır. Microsoft söz konusu web sitesindeki bilgilere ilişkin sarih, zımni veya yasal hiçbir garantide bulunmaz.

Çıplak bilgisayarlara Hyper-V konağı dağıtma

VMM kullanarak ağ üzerinde fiziksel bilgisayarlar bulabilir ve bu bilgisayarlara otomatik olarak Windows işletim sistemi yükleyip bunları yönetilen Hyper-V konaklarına dönüştürebilirsiniz. Bu fiziksel bilgisayarlar, üzerinde hiçbir işletim sistemi yüklü olmayan bilgisayarlar (genellikle "çıplak bilgisayarlar" olarak adlandırılır) olabilir. Bu bilgisayarlar, aynı zamanda var olan bir işletim sisteminin üzerine yazmak istediğiniz bilgisayarlar olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. VMM Genel Bakışta Fiziksel Bilgisayarları Hyper-V Konakları veya Genişleme Dosya Sunucuları olarak Ekleme.

Sistem rolü Sistem gereksinimi
Keşfedilecek fiziksel bilgisayar Desteklenen bir bant dışı yönetim protokolü içeren bir temel kart yönetim denetleyicisine (BMC) sahip olmalıdır.VMM aşağıdaki bant dışı yönetim protokollerini destekler:

- Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 1.5 ya da 2.0 sürümleri
- Data Center Management Interface (DCMI) 1.0 sürümü
- WS-Management (WS-Man) üzerindeki Server Hardware (SMASH) 1.0 sürümü için Sistem Yönetimi Mimarisi
- Integrated Lights-Out (iLO) gibi özel protokoller.

Temel yönetim denetleyici (BMC) için en son bellenim sürümünü kullandığınızdan emin olun.
PXE Sunucusu fiziksel bilgisayarda işletim sistemi yüklemesini başlatmak için kullanılır. - Windows Dağıtım Hizmetleri rolü yüklü olan Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayar.
- Windows Dağıtım Hizmetleri rolü yüklü olan Windows Server 2012 çalıştıran bir bilgisayar.
- Windows Dağıtım Hizmetleri rolü yüklü Windows Server 2012 R2 çalıştıran bir bilgisayar.

PXE sunucusunun bant dışı bilgisayar ile aynı alt ağda olması gerekir.
Görüntü işletim sistemi - Bir Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 işletim sistemi görüntüsü.
- Bir Windows Server 2012 işletim sistemi görüntüsü.
- Windows Server 2012 R2 işletim sistemi görüntüsü.

İşletim sistemi görüntüsü sanal sabit diskten önyükleme seçeneğini desteklemelidir.

Sanal sabit diski, Sistem Hazırlama Aracı'nı (Sysprep.exe) çalıştırarak oluşturabilirsiniz. Görüntüde yer alacak işletim sistemini çalıştıran bir sanal makinede Sysprep.exe'yi hem /generalize hem de /oobe seçenekleri ile kullanın.

Güncelleştirme yönetimi

VMM ortamında, bir Windows Server Update Services (WSUS) sunucusunu kullanarak VMM ortamındaki şu bilgisayarlar için güncelleştirmeleri yönetebilirsiniz:

 • Sanal makine konakları

 • Kitaplık sunucuları

 • VMM yönetim sunucusu

 • PXE sunucuları

 • WSUS sunucusu

 • Windows Server 2012 R2 çalıştıran altyapı sunucuları.

Güncelleştirme taban çizgilerini yapılandırabilir, bilgisayarlarda uyumluluk taraması yapabilir ve güncelleştirme düzeltmesi gerçekleştirebilirsiniz.

Desteklenen WSUS sunucuları Notlar
- Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2'nin (SP2) 64 bit sürümü
- Windows Server 2012'de Windows Server Update Services (WSUS) sunucu rolünün 64 bit sürümü
- Windows Server 2012 R2 için Windows Server Update Services (WSUS) sunucu rolünün 64 bit sürümü
- WSUS sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinmek ve WSUS 3.0 SP2'yi indirmek için Microsoft İndirme Merkezi'ndeki Windows Server Update Services 3.0 SP2 konusuna bakın. Important: WSUS 3.0 SP2, Windows Server 2012 konakları için güncelleştirmeleri etkinleştiriyorsa, KB2734608 güncelleştirmesini uygulamanız gerekir. Bu güncelleştirme için VMM ortamına yönelik bilinen sorunları dikkatle okuduğunuzdan emin olun.
- Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 işletim sisteminde, WSUS tümleşik bir sunucu rolüdür.
- Configuration Manager 2007 R2 veya System Center 2012 Configuration Manager ortamının bir parçası olan bir WSUS sunucusunun kullanılması VMM tarafından desteklenir, ancak ek yapılandırma adımları gereklidir. Daha fazla bilgi için, bkz. Yapı Güncelleştirmelerini Configuration Manager ile Tümleştirme.
 • WSUS sunucusu, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 veya Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 çalıştırmalıdır.

 • WSUS yönetim sunucusu ile VMM yönetim sunucusu etki alanları arasında tam güven olmalıdır.

 • VMM bir WSUS kök sunucuyu veya bir aşağı akış WSUS sunucusunu kullanabilir.VMM bir WSUS çoğaltma sunucunu kullanmayı desteklemiyor.

 • WSUS sunucusu, VMM ortamına ayrılmış veya zaten ortamınızda kullanılmakta olan bir WSUS sunucusu olabilir.

 • VMM tarafından çok büyük miktarda güncelleştirme işleniyorsa, WSUS sunucusunu VMM yönetim sunucusundan farklı bir bilgisayara yüklemeyi göz önünde bulundurun.

 • VMM, aynı zamanda System Center Updates Publisher ile çalışabilir, ancak yalnızca tam içerik güncelleştirmeleri desteklenir. Yalnızca meta veri güncelleştirmeleri, bir güncelleştirme temeline eklenemez.

VMM ortamında güncelleştirme yönetimi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. VMM'de Yapı Güncelleştirmelerini Yönetme.

İzleme ve raporlama

VMM, sanal makinelerin ve konaklarının sistem durumunu ve performansını izleyebilir. VMM, bunu yapmak için Operations Manager ile tümleşir ve Performans ve Kaynak İyileştirmesi (PRO) olanağı sağlar. VMM, Operations Manager'ın raporlama işlevselliğini kullanma olanağı da sunar. Tahmin raporlarını kullanmak için SQL Server Analysis Services hizmetinin Operations Manager raporlama sunucusunda yüklü olması gerekir.

VMM işletim sistemindeki System Center 2012 R2, yalnızca System Center 2012 R2 sürümündeki Operations Manager'ı destekler.

Gereksinimler:

 • Analysis Services sürümü, SQL Server Analysis Services 2008 SP2 veya üzeri olmalıdır.

 • VMM yönetim sunucusunda yüklü olan Operations Manager işlem konsolunun sürümü, tümleştirmeyi düşündüğünüz Operations Manager sürümü ile eşleşmelidir.

 • Operations Manager aracısının sürümü, Operations Manager'ın ilgili sürümü tarafından desteklenmelidir.

Daha fazla bilgi için bkz: VMM ile Operations Manager Tümleştirmesini Yapılandırma.