Share via


Ağlara Genel Bakış

 

Uygulama Alanı: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Bu bölüm, BT uzmanının Windows Server tasarlaması, dağıtması ve tutmasına yönelik ağ ürün ve özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler içerir.

Önemli

Windows Server 2012 öncesi işletim sistemleri için ağ kaynakları aşağıdaki konumlarda bulunmaktadır.

Windows Server Technical Preview'da Ağ İletişimi

Windows Server® 2016 Technical Preview için ağ teknolojileri ve belgeleri aşağıda verilmiştir.

Ağ Denetleyicisi

Ağ Denetleyicisi ile sanal ve fiziksel ağ altyapısını yönetme hakkında bilgi edinin.

Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 ile ağ iletişimi

Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 için ağ iletişimi teknolojileri ve belgeleri aşağıda verilmiştir.

Ağ Yenilikleri

Windows Server 2012 R2 içindeki mevcut teknolojiler için yeni ağ oluşturma teknolojilerini ve yeni özellikleri keşfedin.

Windows Server 2012'deki Ağlarla İlgili Yenilikler [yeniden yönlendirildi]

Windows Server 2012 içindeki mevcut teknolojiler için yeni ağ oluşturma teknolojilerini ve yeni özellikleri keşfedin.

Çekirdek Ağ Kılavuzu’na ve Yardımcı Kılavuzlar’a Genel bakış

Windows Server 2012 için Çekirdek Ağ Kılavuzu ve Yardımcı Kılavuzlar için bir Windows Server ağının nasıl dağıtıldığını öğrenin.

802.1X Kimlik Doğrulamalı Kablolu Erişime Genel Bakış

Windows Server® 2012 ve Windows® 8, Ethernet ağ istemcileri için IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılmış kablolu hizmetler dağıtmak için kullanabileceğiniz özellikler sunar. 802.1X özellikli Ethernet anahtarları ve ağınızda dağıttığınız diğer Windows Server® 2012 hizmetlerini birlikte kullanarak ağınıza kimlerin erişebildiğini denetleyebilirsiniz.

802.1X Kimliği Doğrulanmış Kablosuz Erişime Genel Bakış

Windows Server® 2012 ve Windows® 8 IEEE 802.11 ağ istemcileri için IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılmış kablosuz hizmetler dağıtmak için kullanabileceğiniz özellikler sunar. 802.1X özellikli kablosuz erişim noktaları ve ağınızda dağıttığınız diğer Windows Server® 2012 hizmetlerini birlikte kullanarak kablosuz ağınıza kimlerin erişebildiğini denetleyebilirsiniz.

BranchCache'e Genel Bakış

BranchCache, Windows Server 2012 ve Windows 8 işletim sistemlerinin bazı sürümlerinde yer alan geniş alan ağı (WAN) bant genişliği iyileştirme teknolojisidir. Kullanıcılar uzak sunuculardaki içeriğe eriştiğinde WAN bant genişliğini iyileştirmek için BranchCache, ana ofisinizden veya barındırılan bulut içerik sunucularından içeriği kopyalayıp şube ofisi konumlarında önbelleğe kaydederek şube ofislerindeki istemci bilgisayarların WAN üzerinden değil, yerel olarak içeriğe erişmesine olanak sağlar.

Veri Merkezi Köprü Oluşturma’ya (DCB) Genel Bakış

Veri Merkezi Köprüleme, depolama, veri ağ iletişimi, küme işlem içi iletişimi (IPC) ve yönetim trafiğinin aynı Ethernet ağ altyapısını paylaştığı yakınsanan ağ dokularını etkinleştirmeyi hedefleyen bir teknoloji paketidir. DCB, kurumsal ve barındırma veri merkezleri için maliyet tasarrufu ve kolaylaştırılmış yönetim sağlayabilir.

Windows Server DirectAccess

DirectAccess, artık Uzaktan Erişim sunucu rolünün bir rol hizmeti olarak sunulmaktadır.

Etki Alanı Adı Sistemine (DNS) Genel Bakış

DNS etki alanı adlarının IP adresleri gibi çeşitli veri türlerine eşlemelerini içeren hiyerarşik, dağıtılmış bir veri tabanıdır. DNS, TCP/IP tabanlı bir ağda bilgisayarlar ve diğer kaynakları kolayca bulabilmeniz için www.microsoft.com gibi kolay adlar kullanmanızı sağlar.Windows Server® 2012, çevrimiçi imzalama ve otomatik anahtar yönetimi dahil DNS Güvenlik Uzantıları (DNSSEC) için gelişmiş destek ekler.

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü’ne (DHCP) Genel Bakış

DHCP, DHCP sunucularının IP adreslerini bilgisayarlara ve DHCP istemcisi olarak etkinleştirilen diğer cihazlara atamayı veya kiralamayı etkinleştiren bir istemci sunucu teknolojisidir. Ağınızda DHCP sunucuları dağıtırken, istemci bilgisayarlar ile geçerli IP adreslerine sahip IPv4 ve IPv6 tabanlı ağ cihazları ile bu istemciler ve cihazların ihtiyaç duyduğu ek yapılandırma parametrelerini otomatik olarak sağlayabilirsiniz.Windows Server® 2012 içindeki DHCP Sunucusu hizmeti, ilke tabanlı atama ve DHCP yük devretme için destek içerir.

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) için ağ erişim genel bakış

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP), rastgele uzunlukta kimlik bilgisi ve bilgi alışverişleri kullanan rastgele kimlik doğrulama yöntemlerine olanak sağlayarak Noktadan Noktaya Protokolü (PPP) genişletir. EAP akıllı kartlar, belirteç kartları ve şifre hesap makineleri gibi güvenlik cihazlarını kullanan kimlik doğrulama yöntemleri için talebi karşılamak üzere geliştirilmiştir. EAP, PPP içinde ek kimlik doğrulama yöntemlerini desteklemek için sektör standardı bir mimari sağlar.

Yüksek Hızlı Ağ

Yüksek hızlı ağ özellikleri arasında TCP Kanalı Boşaltma, Sanal Makine Kanalı, Sanal Makine Kuyruğu, alma tarafı ölçekleme (RSS) ve Ağ Doğrudan Bellek Erişimi (NetDMA) bulunur. Bu özellikler, ağ ve işletim sistemi performansını iyileştirebilir.

Hyper-V Ağ Sanallaştırmaya Genel Bakış

Hyper-V Ağ Sanallaştırma, temeldeki fiziksel ağdan bağımsız bir Sanal Ağ kavramı sağlar. Bir veya daha çok Sanal Alt Ağdan oluşan bu Sanal Ağlar konseptiyle, bir IP alt ağının tam fiziksel konumu sanal ağ topolojisinden ayrılır. Sonuç olarak, müşteriler alt ağlarını buluta kolayca taşırken mevcut IP adreslerini ve topolojilerini bulutta muhafaza eder; böylece, mevcut hizmetler, alt ağların fiziksel konumunu algılamadan çalışmaya devam ederler. Diğer bir deyişle Hyper-V Ağ Sanallaştırma sorunsuz bir karma buluta olanak tanır.

Hyper-V Sanal Anahtarına Genel Bakış

Sanal Anahtar Windows Server® 2012 içinde Hyper-V altyapısının sanal makinelerin birbirine ve ana bilgisayarın fiziksel ağına bağlanmasını sağlayan parçadır.Windows Server® 2012 içinde, anahtar ek işlevler sağlayan uzantılar ekleyerek geliştirilebilen ve genişletilebilen hizmetler sağlar.

IP Adresi Yönetimi'ne (IPAM) Genel Bakış

IPAM Windows Server® 2012 içinde bir şirket ağında kullanılan IP adres alanını keşfetmek, izlemek, denetlemek ve yönetmek için bir yerleşik çerçevedir. IPAM, DHCP ve DNS’in daha kolay yönetilmesini ve izlenmesini sağlar.

İnternet Protokolü Sürümü 6’ya (IPv6) Genel Bakış

IPv6, bugün dünya genelinde yaygın olarak kullanılan TCP/IP protokol yığınının Internet katman protokolü IPv4’ün yerini alır. IPv6 hem Windows Server® 2012 hem de Windows® 8 içinde tam olarak desteklenir. IPv6, İnternet’e bağlanacak olan cihazları gelecekteki ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen bir İnternet katmanı sağlayarak IPv4’ün birçok sorunu ve eksik yönünü giderir. IPv6, 3.4 × 1038 olası adresi etkinleştirmek için 128 bit adresler kullanır. Bu, bugünün ve öngörülebilir geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için fazlasıyla yeterlidir.

Az Gecikmeli İş Yükleri Teknolojileri

Windows Server 2012 içinde düşük gecikme senaryoları için tasarlanan veya iyileştirilen bu teknoloji grubunu keşfedin.

Ağ Yükü Dengelemeye Genel Bakış

Windows Server 2012 içindeki Ağ Yük Dengelemesi, TCP/IP ağ protokolünü kullanarak trafiği birçok sunucuya dağıtır. İnternet sunucusu uygulamalarının kullanılabilirliği ve ölçeklenebilirliğini artırır.

Ağ İlkesi ve Erişim Hizmetlerine Genel Bakış

Windows Server 2012 sürümündeki Ağ İlkesi ve Erişim Hizmetleri sunucu rolü; Ağ İlkesi Sunucusu (NPS), Sistem Durumu Kayıt Yetkilisi (HRA) ve Ana Bilgisayar Kimlik Bilgileri Yetkilendirme Protokolü (HCAP) rol hizmetlerini sağlar. Bu sunucu rolünü Ağ Erişim Koruması (NAP) ve Arayan Kullanıcının Uzaktan Kimliğini Doğrulama Hizmeti (RADIUS) sunucuları ve proxy’lerini dağıtmak ve yapılandırmak için kullanabilirsiniz. RADIUS sunucuları, dağıttığınız 802.1X özellikli kablosuz erişim noktaları, 802.1X özellikli Ethernet anahtarları ve sanal özel ağ (VPN) sunucuları gibi ağ erişim sunucuları üzerinden ağ bağlantıları için ağ erişimi yetkilendirmesi ve kimlik doğrulaması gerçekleştirir.

Ağ Kabuğu (Netsh) genel bakış

Netsh, bir bilgisayarın ağ yapılandırmasını görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlayan bir komut satırı betik yardımcı programıdır. Yerel bilgisayarı ve uzak bilgisayarları yapılandırmak için Netsh komutlarını kullanabilirsiniz. Netsh, ayrıca bir komut grubunu belirtilen bir bilgisayara karşı toplu iş modunda çalıştırmanızı sağlayan bir betik özelliği de sunar. Netsh ile, bir yapılandırma betiğini arşivleme amacıyla veya diğer bilgisayarları yapılandırmanıza yardımcı olmak için metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Ağ alt sistemi performansı ayarlama

Bu konuda sunucu iş yükünüz, ağla ilgili performans sayaçlarınız ve Alma Tarafı Ölçeklendirmesi, Alma Tarafı Birleştirmesi (RSC) ve diğerleri gibi performans ayarlama ağ bağdaştırıcıları ve ilgili ağ iletişimi teknolojileri için doğru ağ bağdaştırıcısını seçme hakkında bilgiler sağlanmaktadır.

NIC Ekibi Oluşturmaya Genel Bakış

Yük dengeleme ve yük devretme (LBFO) olarak da adlandırılan Ağ Arabirim Kartı (NIC) Gruplama, Windows Server® 2012 çalıştıran bir bilgisayardaki birden çok ağ bağdaştırıcısının bir ağ bileşeni hatası durumunda bağlantı kaybını önlemek ve ağ performansını iyileştirmeye yardımcı olmak için bant genişliği birleştirmeyi etkinleştirmek üzere aynı gruba yerleştirilmesine olanak tanır.

Hizmet Kalitesine (QoS) Genel Bakış

Windows Server® 2012 ve Windows® 8 içindeki ilke tabanlı QoS, trafik önceliğini tanımlamanıza, bant genişliği sağlayıcılarla daha detaylı hizmet düzeylerini görüşmenize ve bant genişliği maliyetlerini denetlemenize olanak tanır.

Uzaktan Erişime Genel Bakış

Windows Server 2012 R2 ve Windows Server® 2012 içindeki Uzaktan Erişim uzak ağ kullanıcılarının herhangi bir yerden kuruluşunuzun özel ağına bağlanmasını sağlayarak kullanıcıları desteklemenize olanak tanır. Uzaktan Erişim için rol hizmetleri DirectAccess, Yönlendirme ve Uzaktan Erişim Hizmeti (RRAS) ve Web Uygulaması Ara Sunucusu’dur.

Yazılım Tanımlı Ağ

Bulut dağıtımınız için Windows Server 2012 R2 ve Windows Server® 2016 Technical Preview kullanan Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojileri hakkında bilgi alın.

Telefon sunucusu ve Telefon API genel bakış

TAPI, telekomünikasyonu bilgisayar ile tümleştirir. TAPI, ses, veri ve video iletişimi sağlamak için geleneksel ve IP telefonu destekler.

TCP/IP

İletim Denetim Protokolü/İnternet Protokolü (TCP/IP), yönlendiricilerle bağlı ağ bölümlerinden oluşan büyük ağlar için tasarlanmış bir endüstri standardı protokoller paketidir. TCP/IP, İnternet üzerinde kullanılan temel protokol paketidir.Windows Server 2012 içinde, TCP/IP – hem İnternet Protokolü sürüm 4 (IPv4) hem de IPv6 – Windows Server 2008 R2 sürümündeki TCP/IP ile aynıdır. Daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2 teknik kitaplığında TCP/IP bölümüne bakın.

Windows Server 2012 R2'deki Sanal Alış Tarafı Ölçeklendirme

Windows Server 2012 R2 sürümünde yeni olan sanal Alış Tarafı Ölçeklendirme (vRSS) özelliği, ağ bağdaştırıcılarının ağ işlem yükünü çok çekirdekli sanal makinelerde (VM) birden fazla sanal işlemciye dağıtmasına olanak sağlar.

Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvarı’na Genel Bakış

Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvarı BT profesyonellerinin ağlarında Windows Server 2012 ve Windows 8 çalıştıran bilgisayarlar için hem Windows Güvenlik Duvarı hem de İnternet Protokolü güvenliği (IPsec) yapılandırmak üzere kullanması için gelişmiş bir arabirimdir.Windows Server 2012 içindeki Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvarı IKEv2, Windows Mağazası uygulamaları ve Windows PowerShell için destek ekler.

Windows Internet Ad Hizmeti (WINS) genel bakış

WINS, ağ temel giriş/çıkış sistemi (NetBIOS) adlarını IP adreslerine eşleyen dağıtılan bir veritabanı sağlar ve yönlendirilen ortamlarda NetBIOS ad çözümlemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözmek için tasarlanmıştır.

Ağ Bağlantısı için Windows PowerShell Cmdlet'leri

Ağ bağlantısı teknolojileri için Windows PowerShell cmdlet'leri için komut başvurularına bağlanmak için bu bağlantı listesini kullanın.

Windows PowerShell Ağ Kılavuzu

Windows PowerShell Ağ Kılavuzu, Microsoft İndirme Merkezi'nde Word biçiminde bulunabilir. Bu kılavuzda Windows PowerShell’in bazı ağ senaryolarını yönetmek için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2’de Windows PowerShell Komutlarını Kullanma

Bu WSiX Ağ Bağlantısı blog gönderisinde Windows PowerShell’in yeni ağınız ve etki alanınızı çalışır duruma getirmek üzere ağ ve Active Directory’yi yapılandırmak için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Windows Server Ağ Geçidi

Windows Server Ağ Geçidi Windows Server 2012 R2 içinde yenidir ve Windows Server 2012 sürümüne dahil değildir. Windows Server Ağ Geçidi, Bulut Hizmet Sağlayıcılarının (CSP'ler) ve Kuruluşların İnternet dahil olmak üzere sanal ve fiziksel ağlar arasında veri merkezi ve bulut ağ trafiği yönlendirmesini etkinleştirmelerine olanak sağlayan bir sanal makine (VM) tabanlı sanal yazılım yönlendiricidir.