Share via


Dosya ve Depolama Hizmetlerine Genel Bakış

 

Uygulama Hedefi: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Bu konuda yenilikler, rol hizmetleri listesi ve değerlendirme ve dağıtım bilgilerinin nerede bulunduğu gibi bilgilerle birlikte, Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2012 içindeki Dosya ve Depolama Hizmetleri sunucu rolü ele alınmıştır.

All_Symbols_Cloud Microsoft Azure’un da bulutta benzer işlevler sağladığını biliyor muydunuz?Microsoft Azure depolama çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Microsoft Azure’da karma bir depolama çözümü oluşturun:
- StorSimple karma bulut depolama hakkında bilgi edinin
- Karma bulut depolama için Azure StorSimple kullanın
- Azure Premium Storage’a geçiş yapın

Şunu mu demek istediniz...

Rol açıklaması

Dosya ve Depolama Hizmetleri, ağınızda dosya depolamak ve kullanıcılarla paylaşmak için kullanabileceğiniz merkezi konumlar sağlayan bir veya daha fazla dosya sunucusu ayarlamanıza yardımcı olan teknolojileri içerir. Kullanıcılarınızın aynı dosya ve uygulamalara erişmesi gerekiyorsa veya merkezi yedekleme ve dosya yönetimi kuruluşunuz için önemliyse, Dosya ve Depolama Hizmetleri rolünü ve ilgili rol hizmetlerini yükleyerek bir veya daha fazla sunucuyu dosya sunucusu olarak kurmanız gerekir.

Dosya ve Depolama Hizmetleri rolü ve Depolama Hizmetleri rol hizmeti varsayılan olarak herhangi bir ek rol hizmeti olmadan yüklenir. Bu temel işlev, sunucularınızın depolama işlevini yönetmeniz için Sunucu Yöneticisi’ni veya Windows PowerShell’i kullanmanızı sağlar. Bir dosya sunucusu ayarlamak veya yönetmek için Sunucu Yöneticisi’ndeki Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı’nı kullanmanız veya bu konuda açıklanan rol hizmetleri gibi ek Dosya ve Depolama Hizmetleri rol hizmetlerini yüklemek için Install-WindowsFeature Windows PowerShell cmdlet’ini kullanmanız gerekir.

Pratik uygulamalar

Yöneticiler birden fazla dosya sunucusu ayarlamak ve yönetmek için Dosya ve Depolama Hizmetleri rolünü ve depolama özelliklerini ayarlamak ve yönetmek için Sunucu Yöneticisi veya Windows PowerShell’i kullanabilir. Belirli uygulamaların bazıları şunlardır:

 • Çalışma Klasörleri Kullanıcıların şirket bilgisayarlarındaki iş dosyalarına ek olarak kişisel bilgisayarlarındaki ve cihazlarındaki iş dosyalarını depolamalarına ve bu dosyalara erişmelerine izin vermek için kullanın. Kullanıcılar iş dosyalarına uygun bir konumda depolayıp dosyalara diledikleri yerden erişebilirler. Kuruluşlar merkezi olarak yönetilen dosya sunucularında depolayarak ve isteğe bağlı olarak kullanıcı cihazı ilkeleri (şifreleme ve kilit ekranı parolaları gibi) belirleyerek kurumsal verileri denetleyebilirler. Çalışma Klasörleri, Windows Server 2012 R2 sistemindeki yeni bir rol hizmetidir.

 • Yinelenen Verileri Kaldırma Dosyalarınız için disk alanı gereksinimlerini azaltarak depolama maliyetini düşürmek için kullanın.

 • iSCSI Hedef sunucusu Depolama alanı ağlarında (SAN’lar) Merkezi, yazılım tabanlı ve donanımdan bağımsız iSCSI disk alt sistemleri oluşturmak için kullanın.

 • Depolama Alanları Uygun maliyetli, endüstri standardı diskler kullanarak esnek, ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir depolama dağıtmak için kullanın.

 • Sunucu Yöneticisi Birden fazla dosya sunucusunu tek bir pencereden uzaktan yönetmek için kullanın.

 • Windows PowerShell Dosya sunucuları için yönetimsel görevlerin çoğunun yönetimini otomatikleştirmek için kullanın.

Yeni ve değiştirilmiş işlevsellik

Windows Server 2016 Technical Preview sistemindeki yeni Dosya ve Depolama Hizmetleri işlevi hakkında bilgi almak için Windows Server Technical Preview’daki Dosya ve Depolama Hizmetleri’ndeki Yenilikler konusuna bakın.

Aşağıdaki tabloda Windows Server 2012 R2 sistemlerinde kullanılabilir olan Dosya ve Depolama hizmetleri işlevindeki önemli değişikliklerden bazıları açıklanır.

Özellik/işlevsellik Yeni veya güncelleştirilmiş? Açıklama
Çalışma Klasörleri Yeni Kullanıcıların iş dosyalarına kişisel bilgisayarlarından ve cihazlarından erişebilmeleri için kolay bir yol sunar. Daha fazla bilgi için bkz. Çalışma Klasörleri.
Sunucu İleti Bloğu Güncelleştirildi Yapılan iyileştirmelere Genişleme Dosya Sunucusu istemcilerinin otomatik olarak yeniden dengelenmesi, geliştirilmiş Doğrudan Erişimli SMB performansı ve geliştirilmiş SMB olay iletileri dahildir. Daha fazla bilgi için bkz. SMB’deki Yenilikler.
Depolama Alanları Güncelleştirildi Yapılan iyileştirmelere SSD ve HDD depolama katmanları, SSD tabanlı geri yazma önbelleği, yük devretme kümeleri için eşlik alanı desteği, çift eşlik desteği ve önemli ölçüde azaltılmış depolama alanı yeniden oluşturma süreleri dahildir. Daha fazla bilgi için bkz. Depolama Alanları Yenilikleri.
DFS Çoğaltma Güncelleştirildi Yapılan iyileştirmelere ilk eşitleme sırasında yüksek performans artışları için veritabanı kopyalama, DFS Çoğaltma için Windows PowerShell modülü, yeni bir DFS Çoğaltma WMI sağlayıcısı, yüksek ağ genişlikli bağlantılarda daha hızlı yineleme, çakışan ve mevcut verileri kurtarma ve beklenmeyen veri kaybı oluşmadan bozuk veritabanları yeniden oluşturma desteği dahildir. Daha fazla bilgi için bkz. DFS Çoğaltmada ve DFS Ad Alanlarındaki Yenilikler.
iSCSI Hedef Sunucusu Güncelleştirildi Güncelleştirmelere sanal disk iyileştirmeleri, barındırılan veya özel bulutta yönetilebilirlik geliştirmeleri ve disk düzeyinde ön belleğe almaya izin vermek için geliştirilmiş en iyi duruma getirme dahildir. Daha fazla bilgi için bkz. iSCSI Hedef Sunucusu Yenilikleri.

Aşağıdaki tabloda Windows Server 2012 sistemlerinde kullanılabilir olan Dosya ve Depolama hizmetleri işlevindeki önemli değişikliklerden bazıları açıklanır.

Özellik/işlevsellik Yeni veya güncelleştirilmiş? Açıklama
Yinelenen Verileri Kaldırma Yeni Birimde özdeş verinin tek bir kopyasını depolayarak disk alanı tasarrufu sağlar.
iSCSI Hedef Sunucusu Yeni İnternet SCSI (iSCSI) standardını kullanarak ağdaki diğer sunuculara ve uygulamalara blok depolama sağlar.
Depolama Alanları ve depolama havuzları Yeni Endüstri standardı diskleri depolama havuzları halinde gruplandırıp, depolama havuzlarında kullanılabilir kapasiteden depolama alanları oluşturarak depolamayı sanallaştırmanızı sağlar.
Sunucu Yöneticisi'nde Dosya ve Depolama Hizmetleri'nin birleşik uzaktan yönetimi Yeni Rol hizmetleri ve depolamaları dahil olmak üzere birden çok dosya sunucusunu tek bir pencereden uzaktan yönetmenizi sağlar.
Dosya ve Depolama Hizmetleri için Windows PowerShell cmdlet’leri Yeni Dosya ve depolama sunucuları için yönetim görevlerinin çoğunu gerçekleştirmeniz için Windows PowerShell cmdlet'leri sağlar.

Dosya ve Depolama Hizmetleri ve ilişkili teknolojilerdeki yenilikler hakkında daha fazla bilgi için şu konulara bakın.

Yinelenen Verileri Kaldırma

Depolamadaki yinelenen veri bloğu sayısını azaltmak için Yinelenen Verileri Kaldırma rol hizmetini kullanarak, Tek Örnek Depolama (SIS) veya NTFS dosya sistemi sıkıştırması kullanan önceki sürümlerde mümkün olandan çok daha fazla veriyi verilen bir depolama kapasitesi miktarında depolayabilirsiniz. Genel amaçlı dosya sunucuları depolama kapasitesi kullanımı genellikle 2:1 oranında azaltabilir (örneğin, önceden 1 TB kullanan dosyalar, yinelenen verileri kaldırma işleminden sonra 500 GB kullanır). Sanallaştırma verilerini (VHD dosyaları gibi) barındıran sunucular genelde depolama kapasitesi kullanımını 1 TB'lık veriyi 50 GB'a düşüren 20:1 oranında azaltır.

Yinelenen verileri kaldırma, son derece ölçeklenebilirdir, kaynak açısından verimlidir ve izinsiz devreye girmez. Sunucudaki diğer iş yüklerini etkilemeden aynı anda düzinelerde büyük birincil veri birimleri üzerinde çalışabilir. Kullanılan CPU ve bellek kaynakları kısıtlanarak sunucu iş yükleri üzerinde daha az olumsuz etki olması sağlanır. Yinelenen verileri kaldırma işlerini kullanarak yinelenen verileri kaldırma işleminin ne zaman çalışacağını zamanlayabilir, yinelenecek kaynakları belirtebilir ve seçimlerinizde ince ayar yapabilirsiniz. Veri bütünlüğü ve kurtarılabilirliği sağlama toplamı ve diğer algoritmalar aracılığıyla seçmeli artıklık kullanılarak en üst düzeye çıkarılmıştır.

BranchCache ile birlikte kullanıldığında WAN üzerinden bir şube ofisine aktarılan verilere aynı iyileştirme teknikleri uygulanır. Bu sayede daha hızlı dosya indirme süresi ve daha az bant genişliği tüketimi elde edilir.

Bu değişiklik hangi değeri ekler?

Yinelenen verileri kaldırma işlemi, genel dosya sunucuları için 2:1 ve sanallaştırma verileri için 20:1'e kadar depolama iyileştirme oranları sunan, değişken boyutlu öbekleme ve sıkıştırmasını kullanır.

Neler farklı şekilde çalışır?

Windows Server 2012, Yinelenen Verileri Kaldırma’yı Sunucu Yöneticisi’ni veya Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanarak yükleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir rol hizmeti olarak içerir. Varsayılan ayarlar, verileriniz tarafından kullanılan depolama kapasitesini hızlıca azaltabilir. Daha fazla kazanç elde etmek için ayarları en iyi duruma getirebilir veya dilediğiniz zaman ve yerde depolama iyileştirmesini tetikleyecek betikler oluşturmak için Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgiler için Yinelenen Verileri Kaldırma konusuna bakın.

iSCSI Hedef Sunucusu

iSCSI Hedef Sunucusu, İnternet SCSI (iSCSI) standardını kullanarak ağdaki diğer sunuculara ve uygulamalara blok depolama sağlar. iSCSI Hedef Sunucusu, Windows Server 2012 sistemindeki diğer sürekli olarak kullanılabilir teknolojilerle birlikte kullanıldığında eskiden yalnızca pahalı, son teknoloji depolama alanı ağı (SAN) cihazlarında kullanılabilir olan sürekli olarak kullanılabilir depolama alanını sağlar.

Bu değişiklik hangi değeri ekler?

 • Ağdan veya disksiz önyükleme Önyükleme özellikli ağa adaptörleri veya bir yazılım yükleyicisi kullanarak yüzlerce disksiz sunucu dağıtabilirsiniz. iSCSI Hedef Sunucusu’yla dağıtım hızlıdır (Microsoft testinde 256 bilgisayar 34 dakikada dağıtılmıştır). Fark kayıt sanal sabit diskleri kullanarak işletim sistemi görüntülerinde %90’a kadar depolama alanı tasarrufu yapabilirsiniz. Bu, Hyper-V veya yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) kümelerini çalıştıran bir sunucu grubu gibi aynı işletim sistemi görüntülerinin büyük oranda dağıtımları için idealdir.

 • Sunucuyu uygulama depolama alanı Bazı uygulamalar (örneğin Hyper-V ve Exchange Server) uygulamalara doğrudan yönetim için hazır, biçimlendirilmemiş disk olarak görünen blok depolama gerektirir. iSCSI Hedef Sunucusu bu uygulamalara sürekli olarak kullanılabilen blok depolama sağlayabilir. Depolamaya uzaktan erişilebildiğinden, iSCSI Hedef Sunucusu merkezi veya şube konumları için blok depolamayı da birleştirebilir.

 • Heterojen depolama iSCSI Hedef Sunucusu, Windows dışındaki işletim sistemlerinde iSCSI başlatıcılarını destekleyerek heterojen bir ortamda depolama paylaşımını kolaylaştırır.

 • Geliştirme, test ve demo laboratuvar ortamları iSCSI Hedef Sunucusuyla Windows Server 2012 çalıştıran her bilgisayar ağdan erişilebilir bir blok depolama cihazı olabilir. Bu, bir SAN depolama cihazında dağıtımdan önce uygulamaları test etmek için kullanışlıdır.

Neler farklı şekilde çalışır?

Windows Server 2012 sistemlerinde iSCSI Hedef Sunucusu yönetim işlevi, ayrı bir indirme yerine Windows Server işletim sisteminin bir parçasıdır. iSCSI Hedef Sunucusu’nu ayarlamak, yapılandırmak ve yönetmek için Sunucu Yöneticisi veya Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanabilirsiniz.Windows Server 2012 ayrıca hedef sunuculara daha fazla başlatıcının bağlanabilmesi için ölçeklenebilirliği iyileştiren küme kaynağı modeli üzerinde yapılan değişiklikleri de içerir.

Daha ayrıntılı bilgiler için iSCSI Hedef Blok Depolama konusuna bakın.

Depolama Alanları ve depolama havuzları

Depolama Alanları Windows’ta bulunan, endüstri standardı diskleri (Seri ATA veya Seri Bağlı SCSI diskleri gibi) bir veya birden fazla depolama havuzunda gruplamanızı ve sonra depolama havuzlarındaki kullanılabilir alandan “depolama alanları” olarak bilinen sanal diskler oluşturmanızı sağlayan bir depolama alt alanı sistemidir. Depolama Alanları, ölçeklenebilir birden çok düğümlü sunucularda dağıtım gibi işletmeler için önemli olan sanal veya fiziksel dağıtımlar için esnek depolama sanallaştırma özellikleri sunar.

Fiziksel disklerinizi depolama havuzları olarak gruplandırdıktan sonra her fiziksel diski tek tek yönetmeden kullanılabilir alandan sanal diskler oluşturabilirsiniz. Diskleri bu şekilde toplayarak disk alanını daha verimli olarak kullanabilir, kullanıcıları etkilemeden daha fazla depolama ekleyebilir ve depolama için yöneticiler atayabilirsiniz. Windows Server’da depolama havuzlarını Depolama Alanları’yla veya SMI-S standardını kullanan alt sistemler dahil Microsoft olmayan depolama alt sistemleriyle kullanabilirsiniz.

Bu değişiklik hangi değeri ekler?

Depolama Alanları ve depolama havuzları, yöneticilerin depolamayı sağlarken harcadığı zamanı azaltarak yönetim maliyetlerini düşürür. Ayrıca, depolama uzmanı olmayan yöneticilerin esnek ve yüksek oranda kullanılabilir depolamayı ayarlamasını ve yönetmesini sağlayarak yönetim görevlerini basitleştirir. Depolama Alanları, yüksek kullanılabilirliğe sahip esnek depolama için endüstri standardı diskler kullanarak donanım maliyetlerinde de tasarruf sağlar.

Neler farklı şekilde çalışır?

Depolama havuzlarıyla, her diski ayrı ayrı yönetmek yerine, bir veya daha fazla havuza fiziksel diskler ekler ve ardından kullanılabilir kapasiteden sanal diskler oluşturursunuz. Ardından fiziksel disklermiş gibi, sanal disklerde fiziksel birimler oluşturursunuz. Havuzdaki depolama alanınız azalırsa daha fazla sanal disk oluşturmanız yeterlidir.

Sanal diskler ayrıca havuz kapasitesinin oluşturduğunuz sanal disk boyutu kadar değil, yalnızca sanal disklere kopyaladığınız dosyaların boyutu kadar kullanıldığı ölçülü sağlama da sunar. Örneğin, 10 TB’lık bir sanal disk henüz çok sayıda dosya kopyalamadıysanız 100 MB havuz kapasitesi harcayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Depolama Alanları ve Depolama Yönetimi.

Sunucu Yöneticisi'nde Dosya ve Depolama Hizmetleri'nin birleşik uzaktan yönetimi

Sunucu Yöneticisi'ndeki Dosya ve Depolama Hizmetleri rolü, rol hizmetleri ve depolamaları dahil olmak üzere Windows Server 2012 sistemlerinde birden çok dosya sunucusunu tek bir pencereden uzaktan yönetmenizi sağlar. Sunucu Yöneticisi’ndeki Dosya ve Depolama Hizmetleri sayfası Sunucu Yöneticisi’ne eklenen, Windows Server 2012 çalıştıran tüm sunucuların yönetilmesi için şu bölümleri sağlar:

 • Sunucular Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2008 çalıştıran sunucularda temel sunucu işlevlerini yönetin. Sunucuları yeniden başlatmak ve yönetimsel araçları başlatmak gibi görevleri gerçekleştirmek üzere Sunucular sayfasını kullanabilirsiniz.

 • Depolama Havuzları Havuzlardaki kullanılabilir kapasiteden oluşturulan havuz ve sanal diskleri oluşturan fiziksel diskler dahil depolama havuzlarını yönetin.

 • Birimler Dosya sistemi hatalarını tarama, birimleri genişletme ve Yinelenen Verileri Kaldırma’yı yapılandırma gibi işlemlerle birimleri yönetin.

 • Paylaşımlar Yeni paylaşımlar oluşturma ve kota belirleme gibi işlemlerle SMB ve NFS paylaşımlarını yönetin.

 • iSCSI Sanal Diskleri Yeni iSCSI sanal diskleri ve hedefleri oluşturma gibi işlemlerle iSCSI sanal disklerini yönetin.

Bu değişiklik hangi değeri ekler?

Yöneticiler tek bir Sunucu Yöneticisi penceresinden birden fazla dosya sunucusu ve dosya sunucusu teknolojisi yöneterek daha verimli olarak çalışabilir ve yönettikleri sunucuları daha iyi kavrayabilirler; bu sayede birden fazla sunucu yönetmek, tek bir sunucu yönetmek kadar kolay olur.

Neler farklı şekilde çalışır?

Windows Server 2012 öncesinde birden fazla dosya sunucusu yönetmek, her sunucuya bağlanmak için Uzak Masaüstü kullanımını veya yönetici konsolunun birden fazla örneğini açmayı (her sunucu için bir) gerektiriyordu.Windows Server 2012 sistemlerinde aşağıdaki tek başına yönetim konsolları tarafından sağlanan işlevlerinin çoğunu gerçekleştirmek için Sunucu Yöneticisi’ni kullanabilirsiniz:

 • Disk Yönetimi

 • Paylaşım ve Depolama Yönetimi

 • Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi (kotalar ve dosya paylaşımlarına klasör yönetimi özellikleri atama)

 • Microsoft iSCSI Yazılım Hedefi (Windows Server 2012 sistemlerinde kullanılamaz)

 • SAN’lar için Depolama Yöneticisi (Windows Server 2012 sistemlerinde kullanılamaz)

Tümleşik işlevlere ek olarak yönetilen sunucuların herhangi birinde DFS Yönetimi, Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi ve Ağ Dosya Sistemi Hizmetleri (NFS) dahil yönetimsel araçları başlatmak için Sunucu Yöneticisi’ndeki Araçlar menüsünü kullanabilirsiniz.

Not

Sunucu Yöneticisi’ndeki Dosya ve Depolama Hizmetleri Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2008 çalıştıran sunucuları tam olarak yönetmeyi desteklemese de bu sunucuları Sunucu Yöneticisi’ne ekleyebilir ve sunucular hakkındaki ayrıntıları görüntülemek ve yönetimsel araçları başlatmak için Sunucular ve Tüm Sunucular sayfalarını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Windows Server 2012'de Sunucu Yöneticisi'nden Alt Düzey Windows Tabanlı Sunucuları Yönetme konusuna bakın.

Dosya ve Depolama Hizmetleri için Windows PowerShell cmdlet’leri

Windows Server 2012, dosya ve depolama sunucuları için yönetim görevlerinin çoğunu gerçekleştirmeniz için Windows PowerShell cmdlet'leri içerir.

Bu değişiklik hangi değeri ekler?

Yöneticiler kapsamlı Windows PowerShell cmdlet’leriyle Windows PowerShell betiklerini kullanarak yaygın yönetici görevlerini otomatikleştirebilirler.

Neler farklı şekilde çalışır?

Yöneticiler çeşitli ek bileşenler veya farklı komut satırı araçları kullanmak yerine sunucularını Windows PowerShell cmdlet’leri ve betikleri kullanarak yönetebilirler.Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2012, aşağıdaki dosya ve depolama teknolojilerinin yönetilmesi için Windows PowerShell cmdlet’leri içerir.

Dosya ve depolama iş yükleri için de faydalı olan birçok Windows PowerShell cmdlet’i bulunur. Örneğin, sunucuları Dosya ve Depolama Hizmetleri rolü için bilinen en iyi uygulamalarla karşılaştırmak için En İyi Yöntemler Çözümleyicisi (BPA) cmdlet’lerini kullanabilirsiniz.

En yaygın olarak kullanılan bazı Dosya ve Depolama Hizmetleri cmdlet’lerini içeren bir başvuru sayfası için Dosya ve Depolama Hizmetleri için Windows PowerShell Başvuru Sayfası’nı indirin.

Kaldırılan veya kullanım dışı bırakılan işlevsellik

Aşağıdaki özellikler Windows Server 2012'de yer almaktadır, ancak aşamalı olarak sonlandırılmakta olup büyük ihtimalle Windows Server’ın gelecek sürümlerinde tamamen kaldırılacaktır.

Kullanım dışı bırakılan özellik Değiştirme
DFS Ad Alanları komut satırı aracı: Dfscmd DFS Ad Alanları için Windows PowerShell cmdlet’leri
Dosya Çoğaltma Hizmeti (FRS) DFS Çoğaltma
Dosya Sunucusu KAynak Yöneticisi komut satırı araçları: Dirquota, Filescrn ve Storrept Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi için Windows PowerShell cmdlet’leri
Paylaşım ve Depolama Yönetimi ek bileşeni Sunucu Yöneticisi’ndeki Dosya ve Depolama Hizmetleri rolü
Paylaşılan Klasörler ek bileşeni Sunucu Yöneticisi’ndeki Dosya ve Depolama Hizmetleri rolü
Sanal Disk Hizmeti (VDS) sağlayıcısı Depolama Yönetim API’ları ve depolama sağlayıcısı ya da SMI-S standardı ve uyumlu bir depolama sağlayıcısı

Aşağıdaki özellikler Windows Server 2012 sistemlerinde kullanılamaz.

Kullanım dışı bırakılan özellik Değiştirme
SAN’lar için Depolama Yöneticisi ek bileşeni Sunucu Yöneticisi’ndeki Dosya ve Depolama Hizmetleri rolü ve Depolama Yönetimi Windows PowerShell cmdlet’leri
SCSIport ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcısı sürücüleri Storport sürücüleri veya farklı bir ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcısı

Windows Server 2012 sistemlerinde kullanım dışı bırakılan özelliklerin bir listesi için bkz. Windows Server 2012'de Kaldırılan veya Kullanım Dışı Özellikler.

Windows Server 2012 ve Windows Server 2008 R2'de Dosya Çoğaltma Hizmeti hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows Server 2008 R2'de Dosya Çoğaltma Hizmeti (FRS) Kullanım Dışı Bırakıldı.

Dosya ve Depolama Hizmetleri’ni çalıştırma gereksinimleri

Dosya ve Depolama Hizmetleri’ni çalıştırmanız için gereken özel bir donanım veya yazılım gereksinimi yoktur. Ancak, Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi ve DFS Çoğaltma, yalnızca NTFS dosya sistemiyle biçimlendirilen birimleri destekler, Dayanıklı Dosya Sistemi (ReFS) ve FAT dosya sistemi desteklenmez.

Aşağıdaki bölümlerde Dosya ve Depolama Hizmetleri gereksinimleriyle ilgili yaygın sorular açıklanır.

Bu rolü çoklu bir sunucu ortamında nasıl dağıtabilirim ve yapılandırabilirim?

Uygun olan her sunucuya uygun rolü ve rol hizmetlerini yükleyerek Dosya ve Depolama Hizmetleri işlevlerini birden fazla sunucuya ayırabilirsiniz. Daha sonra merkezi yönetim için tüm sunucuları Sunucu Yöneticisi’ne ekleyebilir veya aynı anda birden fazla sunucu yönetmek için Windows PowerShell betiklerini kullanabilirsiniz.

Bu rolü sanal makinelerde çalıştırabilir miyim?

Evet. Dosya ve Depolama Hizmetlerini ve tüm rol hizmetlerini Hyper-V sanal makinelerinde çalıştırabilirsiniz.

Önemli

DFS Çoğaltma çalıştıran bir sunucuda SYSVOL klasörü dışında herhangi bir şeyi geri yüklemek için Hyper-V anlık görüntülerinin kullanılması DFS Çoğaltmasının başarısız olmasına neden olur ve bu özel veritabanı kurtarma adımları gerektirir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'nda 2517913 numaralı makaleye bakın.

Bu rolü kümelenmiş bir ortamda çalıştırabilir miyim?

Evet. Tüm Dosya ve Depolama Hizmetleri rol hizmetlerini kümelenmiş bir ortamda çalıştırabilirsiniz. Ancak DFS Çoğaltma Küme Paylaşılan Birimleri’nde depolanan içerikleri çoğaltmayı desteklemez.

Bu rolü uzaktan yönetmek için dikkate edilmesi gereken noktalar var mıdır?

Dosya ve Depolama Hizmetleri’ni aşağıdaki araçları kullanarak uzaktan yönetebilirsiniz:

 • Sunucu Yöneticisi

 • Windows PowerShell cmdlet’leri

 • DFS Yönetimi

 • Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi

 • Ağ Dosya Sistemi Hizmetleri

 • DFS komut satırı yardımcı programları

Dikkate alınacak özel bir durum yoktur.

Sunucu Çekirdeği yükleme seçeneğinde bu rolü yönetmek için dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır?

Dosya ve Depolama Hizmetlerini Sunucu Çekirdeği yükleme seçeneğinde veya Windows Server 2012 Yalın Sunucu Arabirimi’nden yükleyip çalıştırabilirsiniz. Sunucu Yöneticisi ve yönetimsel konsollar Sunucu Çekirdeği yükleme seçeneğiyle çalışmaz, ancak Yalın Sunucu Arabirimi’yle birlikte kullanılabilirler. Ayrıca Sunucu Çekirdeği seçeneğini kullanan sunucuları uzaktan yönetmek üzere de kullanılabilirler.

Sunucu Yöneticisi bilgileri

Aşağıdaki rol hizmetleri Dosya ve Depolama Hizmetleri sunucu rolüyle yüklenebilir.

Not

Sunucu Yöneticisi Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 veya Windows Server 2003 çalıştıran sunuculara rol ve özellik eklemek için kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Uzaktan Çok Sunucu Yönetimi: senaryoya genel bakış [Sütun Senaryosu]. Ayrıca Sunucu Yöneticisi, Windows Server 2003 çalıştıran sunuculardan yalnızca çevrimiçi ve çevrimdışı durumunu da alabilir.

Rol hizmeti Açıklama
Dosya Hizmetleri Dosya sunucularıyla ilişkili rol hizmetleri için gruplandırma sağlar, herhangi bir yükleme yapmaz.
Dosya Sunucusu Dosya paylaşımlarını yönetir ve kullanıcıların ağdan bu bilgisayardaki dosyalara erişmelerini sağlar. Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolünü kullanan dosya paylaşımları hakkında daha fazla bilgi için Sunucu İleti Bloğu konusuna bakın.
Ağ Dosyaları için BranchCache Şubelerdeki bilgisayarların, BranchCache’in etkin olduğu dosya paylaşımlarından yaygın olarak indirilen dosyaları önbelleğe alarak bu dosyaları şubedeki diğer bilgisayarlara sunmalarını sağlar. Bu sayede ağ bant genişliği kullanımı azalır ve dosyalara daha hızlı erişilir. BranchCache hakkında daha fazla bilgi için BranchCache konusuna bakın.
Yinelenen Verileri Kaldırma Birimde özdeş verinin tek bir kopyasını depolayarak disk alanı tasarrufu sağlar. Yinelenen Verileri Kaldırma hakkında daha fazla bilgi için Yinelenen Verileri Kaldırma konusuna bakın.
DFS Ad Alanları Bir veya daha fazla mantıksal olarak yapılandırılmış ad alanında bulunan dosya paylaşımlarını gruplamanıza olanak sağlar. Her bir ad alanı kullanıcılara bir dizi alt klasör içeren tek bir dosya paylaşımı olarak görünür. Ancak, ad alanının temelindeki altyapı, farklı sunucular ve birden çok sitede bulunan çok sayıda dosya paylaşımından oluşabilir. Dosya paylaşımlarının altyapısı kullanıcılardan gizlendiğinden DFS ad alanındaki tek bir klasör, birden fazla sunucudaki birden fazla dosya paylaşımına karşılık gelebilir. Bu yapı, hata toleransı ve kullanıcıları geniş ağ (WAN) bağlantıları üzerinden yönlendirmek yerine kullanılabilir olduğunda yerel dosya paylaşımlarına otomatik olarak bağlama özellikleri sunar. Daha fazla bilgi için bkz. DFS Ad Alanları ve DFS Çoğaltma.
DFS Çoğaltma Verileri sınırlı bir bant genişliği ağ bağlantıları ve yerel ağ bağlantıları üzerindeki birden fazla sunucu arasında yineler. Yalnızca son çoğaltma işleminden sonra değişen dosyaları güncelleştirmek üzere Uzaktan Değişiklikleri Sıkılaştırma (RDC) protokolünü kullanan çoklu bir ana çoğaltma motorudur. DFS Çoğaltma, DFS Ad Alanları’yla birlikte veya tek başına kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. DFS Ad Alanları ve DFS Çoğaltma.
Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi Dosya yönetimi görevlerini ve depolama raporlarını zamanlayarak, dosyaları ve klasörleri sınıflandırarak, dosya kotalarını yapılandırarak ve dosya filtresi ilkelerini tanımlayarak dosya sunucusundaki dosya ve klasörleri yönetmenize ve kavramanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bkz. Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi.
Dosya Sunucusu VSS Aracısı Hizmeti Bu dosya sunucusunda veri dosyaları depolayan uygulamaların birim gölge kopyalarını oluşturmanızı sağlar.
iSCSI Hedef Sunucusu iSCSI hedefleri için yönetim araçları sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. iSCSI Hedef Blok Depolama.
Ağ Dosya Sistemi (NFS) Sunucusu Bu bilgisayarın aynı dosya sistemi (NFS) protokolünü kullanan UNIX tabanlı bilgisayarlarla ve diğer bilgisayarlarla dosya paylaşmasını sağlar.
Depolama Hizmetleri Depolama Alanları ve depolama havuzları dahil her zaman yüklü olan depolama yönetim işlevleri sağlar.

Ayrıca bkz.

İlgili bilgiler için aşağıdaki kaynaklara bakın.

İçerik türü Başvurular
Ürün değerlendirmesi Yinelenen Verileri Kaldırma | DFS Ad Alanları ve DFS Çoğaltma | Yüksek Performans, Sunucu Uygulamaları Teknik Önizlemesi için Sürekli Kullanılabilen Dosya Paylaşımı Depolama Alanı | iSCSI Hedef Blok Depolama | Ağ dosya sistemi | Windows Boşaltılan Veri Aktarımları | Esnek Dosya Sistemi | Sunucu, Depolama ve Ağ Kullanılabilirliği Artırma | Senaryo: Sınıflandırmayı Kullanarak Verileriniz Hakkında Bilgi Edinme | Senaryo: Dosya Sunucularında Bilgilerin Bekletilmesini Uygulama | Sunucu İleti Bloğu | SMI-S’ye Giriş | Depolama Yönetimi | Depolama Alanları | Güvenilir Dosya Hizmetleri ve Depolama ile Bilgi Çalışanlarını Destekleme | Ölçülü Kaynak Sağlama ve Depolama Kırpma
Dağıtım Yinelenen Verileri Dağıtmayı planlama | Ağ dosya sistemi dağıtma | Uygulama Verileri Genel Bakışı için Genişleme Dosya Sunucusu | Windows Server “8” Beta’da Depolama Alanları ve Havuzları Anlama ve Sorun Giderme
İşlemler iSCSI Hedef Blok Depolama, Nasıl Yapılır? | Dosya ve Depolama için Windows PowerShell Başvuru Sayfası
Araçlar ve ayarlar BranchCache Cmdlet’leri | Yinelenen Verileri Kaldırma Cmdlet’leri | DFS Ad Alanı Cmdlet’leri | DFS Çoğaltma cmdlet’leri | Dosya Sunucusu Kaynak Yöneticisi cmdlet’leri | iSCSI cmdlet’leri | iSCSI Hedefi Cmdlet’leri | Çok Yollu I/O (MPIO) Cmdlet’leri | NFS için Sunucu cmdlet’leri | SMB Paylaşımları cmdlet’leri | SMB Tanığı cmdlet’leri | SMI-S cmdlet’leri | Depolama cmdlet’leri | Depolama Yönetimi API Sınıfları | Eşitleme Paylaşımı (Çalışma Klasörleri) cmdlet’leri
Sorun giderme Bilinen Sorunlar: Windows Server 2012’deki Dosya ve Depolama Hizmetleri
Topluluk kaynakları Dosya Hizmetleri ve Depolama TechNet Forumu | Microsoft Dosya Dolabı Blogu’nda Depolama Ekibi | Dizin Hizmetleri Ekibi’ne Sorun Blogu | Jose Barreto'nun Blogu | Windows Depolama Ekibi’nin Blogu | DFS Çoğaltma Kılavuzu (TechNet Wiki) | Twitter’da Windows Server Bilgi Deneyimi
İlgili teknolojiler Klasör Yeniden Yönlendirme, Çevrimdışı Dosyalar ve Gezici Kullanıcı Profilleri | Yük Devretme Kümelemesi