Share via


Windows Dağıtım Hizmetlerine Genel Bakış

 

Uygulama Alanı: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Windows Dağıtım Hizmetleri (WDS), ağ üzerinden Windows işletim sistemi dağıtmanıza olanak tanır; bu da her işletim sistemini doğrudan bir CD veya DVD’den yüklemeniz gerekmediği anlamına gelir.

Windows Dağıtım Hizmetleri sürümünüzdeki yenilikler ve özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. What's New in Windows Deployment Services in Windows Server 2012.

Windows Dağıtım Hizmetleri’ni nasıl kullanacağınız hakkında adım adım yönergeler için bkz. Alma Başlarken Kılavuzu Windows Server 2012 için Windows Dağıtım Hizmetleri.

Windows Dağıtım Hizmetleri’nin Avantajları

 1. Windows işletim sistemlerinin ağ tabanlı olarak yüklenmesine olanak sağlar, bu da el ile yüklemelerle karşılaştırıldığında karmaşıklığı ve maliyeti azaltır.

 2. Karma ortamlar için Windows 8.1ve Windows Server 2012 R2 üzerinden Windows 7ve Windows Server 2008 R2 dahil olmak üzere görüntülerin dağıtılmasını destekler.

 3. Windows Önyükleme Ortamı (Windows PE), .wim dosyaları ve görüntü temelli kurulum dahil olmak üzere standart Windows Kurulum teknolojilerini kullanır.

 4. Veri ve görüntüleri çok noktaya yayın işlevselliğini kullanarak iletir.

 5. ImageX aracı için bir alternatif olan Görüntü Yakalama Sihirbazı'nı kullanarak bir başvuru bilgisayarının görüntülerini oluşturmanıza olanak sağlar.

 6. Sunucuya sürücü paketleri eklemenize ve bunları yükleme görüntüsü ile birlikte istemci bilgisayarlara dağıtmak üzere yapılandırmanıza olanak sağlar.

Windows Dağıtım Hizmetleri’ni Yüklemek İçin Önkoşullar

Varsayılan yükleme (hem Dağıtım Sunucusu hem de Aktarım Sunucusu) veya yalnızca Aktarım Sunucusu rol hizmetinden hangisini seçtiğinize bağlı olarak bu rolü yüklemek için gereksinimler şunlardır:

Dağıtım Sunucusu ve Aktarım Sunucusu

Aktarım Sunucusu

 • Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS). Windows Dağıtım Hizmetleri Sunucusu, bir Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) etki alanının üyesi veya bir AD DS etki alanının etki alanı denetleyicisi olmalıdır.

  AD DS etki alanı ve orman sürümleri önemli değildir; tüm etki alanı ve orman yapılandırmaları Windows Dağıtım Hizmetleri’ni destekler.

  Not

  WDS sunucusu Tek Başına modunda yapılandırılmışsa AD DS gerekli değildir.

 • DHCP. Windows Dağıtım Hizmetleri IP adreslemesi için DHCP’ye gereksinim duyan PXE’yi kullandığından, ağda etkin bir kapsama sahip olan çalışır durumdaki bir Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırması Protokolü (DHCP) sunucunuz olmalıdır.

 • DNS. Windows Dağıtım Hizmetleri’ni çalıştırmadan önce ağda çalışır durumda bir Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucunuz olmalıdır.

 • NTFS birimi. Windows Dağıtım Hizmetleri’ni çalıştıran sunucu, görüntü deposu için bir NTFS dosya sistemi gerektirir.

 • Kimlik bilgileri. Rolü yüklemek için sunucuda Yerel Yöneticiler grubunun bir üyesi olmanız gerekir.

  Sunucu başlatmak için Domain Admins grubunun bir üyesi olmanız gerekir.

  Not

  WDS sunucusunu Tek Başına modunda başlatmak için Etki Alanı Kullanıcıları grubunun bir üyesi olmanız gerekir.

  Daha fazla bilgi için bkz. Gerekli İzinler.

 • Windows Server 2008 için: Tek önkoşul, Aktarım Sunucusu’nu yüklemek için sunucudaki Yerel Yöneticiler grubunun bir üyesi olmanızın gerekmesidir. Ayrıca, Aktarım Sunucusu ile birlikte bir PXE sağlayıcısı yüklenmediğinden, ağ önyüklemesi için özel bir PXE sağlayıcısı oluşturmanız gerektiğini unutmayın.

 • Windows Server 2008 R2 için: Aktarım Sunucusu’nu yüklemek için Yerel Yöneticiler grubunun bir üyesi olmanız gerekir. Buna ek olarak, ağ önyüklemesi için Aktarım Sunucusu’nu kullanıyorsanız, ortamınız DHCP içermelidir (Windows Server 2008 R2, ağdan önyükleme gerçekleştirmenize imkan tanıyan bir PXE sağlayıcısı içerir).

 • Windows Server 2012 ve Windows Server® 2012 R2 için ek önkoşul yoktur.

Windows Dağıtım Hizmetleri’ni yönetmek için araçlar

Sunucunuzu yönetmek için kullanabileceğiniz araçlar şunlardır:

 1. Windows Dağıtım Hizmetleri MMC ek bileşeni: Görüntüleri, bilgisayarları ve genel sunucu ayarlarını yönetmek için kolay bir yol sağlar. MMC ek bileşeninden neredeyse tüm görevleri gerçekleştirebilirsiniz (örneğin, istemci bilgisayarları önceden hazırlayamazsınız). Yalnızca Aktarım Sunucusu rol hizmetini yüklerseniz ek bileşenin kullanılamadığını unutmayın.

 2. WDSUTIL komut satırı aracı: Sunucu işlevselliğinin tamamını yönetmenize imkan sağlar. WDSUTIL, ortak görevler için betik oluşturmanıza da imkan sağlar.

 3. WDS için Windows PowerShell cmdlet'leri: Windows PowerShell betiklerini kullanarak WDS sunucusunu yönetmenize ve izlemenize olanak sağlar.

Çok bilgisayarlı bir ortamda WDS dağıtma ve yapılandırma

Bir WDS sunucusunun işlevselliğini farklı bilgisayarlara paylaştırmak yaygın bir uygulama değildir.

Sanal makinelerde WDS rolünü yükleme

Windows Dağıtım Hizmetleri’ni Hyper-V sanal makinelerinde çalıştırabilirsiniz. Hyper-V çalıştıran sunucunuzun kapasitesine bağlı olarak Windows Dağıtım Hizmetleri’ni yükleyebilir, yapılandırabilir ve kullanabilirsiniz. Ayrıca, dağıtım görüntülerinizi oluşturup test ederken bir istemci makine gibi davranacak bir sanal makine de oluşturabilirsiniz. Bu, özellikle kendi özel görüntülerinizi oluşturmak için kullanışlıdır. Ancak, özellikle de Önemsiz Dosya Aktarım İletişim Kuralı (TFTP) indirme aşamasında performansın sıklıkla düşük olacağını unutmayın. Bu aşamada son derece yoğun bir kaynak kullanımı gerçekleşir ve Hyper-V çalıştıran sunucunuzda yeterli kaynak yoksa başarısız olabilir.

Uyarı

WDS, Windows Azure'da bir sanal makinede çalıştırılamaz.

Kümelenmiş bir ortamda WDS rolü için destek

Windows Dağıtım Hizmetleri sunucu hizmeti, küme durumunu algılamaz. Ancak, hata toleransı ve yük dengelemesi sağlamak için bir ağda birden çok WDS sunucusu çalıştırabilirsiniz.

Bu rolü uzaktan yönetme ile ilgili konular

Windows Dağıtım Hizmetleri sunucu rolünü yerel bir sunucuya yükleyip veri merkezindeki uzak sunucuya bağlanmak için bu sunucu kullanarak Windows Dağıtım Hizmetleri’ni uzaktan yönetebilir veya Windows Dağıtım Hizmetleri için Windows PowerShell cmdlet'lerini kullanarak uzak bir sunucuyu yönetebilirsiniz.

Not

Windows Dağıtım Hizmeti, Uzak Sunucu Yönetim Araçları kullanılarak yönetilemez.

Sunucu Çekirdeği yükleme seçeneğini kullanarak WDS rolünü yönetme

Windows Dağıtım Hizmetleri’ni Sunucu Çekirdeği yükleme seçeneğiyle kullanamazsınız.

WDS rolünü yüksek kullanılabilirlik için yapılandırma

WDS, otomatik olarak diğer WDS sunuculara yük devredecek biçimde tasarlanmıştır. yüksek kullanılabilirlik için artıklığı artırmak üzere en az iki WDS sunucusuna ek olarak başka sunucular dağıtmanızı öneririz.

Not

Geniş bir alan ağı üzerinden WDS görüntülerinin yüklenmesi önerilmez.

Bilinen sorunlar

Windows Server 2012 çalıştıran bir WDS sunucusunda Dinamik Sürücü Sağlama (DDP) özelliğini kullanırken bir Windows 8.1 veya Windows 2012 R2 boot.wim’e sürücü eklemeye çalışırsanız, "Sürücü paketlerini görüntüye ekle" sihirbazını çalıştırırken şu hatayı alabilirsiniz: 

Komut yürütülmeye çalışılırken bir hata oluştu.  Hata kodu:  0xc0000135

Bu, WDS tarafından görüntülere hizmet vermek için kullanılan Windows Server 2012’ye dahil olan DISM sürümü ile ilgili bilinen bir sorundur. DISM’nin bu sürümü Windows Server 2012 ve öncesi önyükleme görüntülerine hizmet vermeyi desteklemez, ancak önyükleme görüntülerinin sonraki sürümlerini destekler. Bu sorunu, WDS sunucunuzu hem Windows 8.1 hem de Windows Server 2012 R2 boot.wim'lerine hizmet vermeyi destekleyen bir DISM sürümü içeren Windows Server 2012 R2’ye yükselterek çözebilir veya Windows 8.1 ADK’sını yükleyip sürücüyü boot.wim’e el ile ekleyebilirsiniz. Sürücülerin nasıl ekleneceği konusunda yönergeler için bkz. DISM’yi Kullanarak Çevrimdışı Sürücü Ekleme ve Kaldırma 

Genel kullanım senaryoları

Windows Dağıtım Hizmetleri için genel senaryolar şunlardır:

Senaryo bir: Küçük işletme

Fabrikam Ltd. özel tasarımlı havlular üreten bir üretici. Tek ofisi olan küçük bir şirket. Fabrikam’da çalışan BT uzmanı Melek Güneş, şirketin Windows XP SP2 Professional çalıştıran 25 istemci bilgisayar ve SP2 yüklü Windows Server 2003 çalıştıran tek bir sunucudan oluşan BT altyapısından sorumlu. Sunucu bir dosya yazdırma sunucusu, wWeb sunucusu, Exchange sunucusu, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS), Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırması Protokolü (DHCP) sunucusu ve etki alanı denetleyicisi olarak işlev görüyor. Bilgisayarlar 100 MB/sn’lik bir Ethernet bağlantısıyla bağlı.

Melek’e tüm istemci bilgisayarları Windows 7 (veya Windows 8.1) işletim sistemine taşıma ve tek sunucuyu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya Windows Server 2012 R2 işletim sistemine yükseltme görevi veriliyor. Office çalışanlarının işlerine devam edebilmesi için bu geçişi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmesi önemli.

Geçmişte, yeni bir işletim sistemini bilgisayarlara tek tek yükleyebiliyordu. Bu da bilgisayar başına yaklaşık 45 dakikasını (tüm istemci bilgisayarlarda işletim sistemi kurulumu için neredeyse 19 saat) alıyordu. Neredeyse üç gün boyunca Melek başka hiçbir şeye vakit ayıramıyordu. Ardından, uygulamaları her bir bilgisayara yüklemek için neredeyse bir o kadar daha zaman harcıyordu.

Melek Fabrikam’daki tek BT uzmanı olduğundan, kullanıcıların yeni işletim sistemini öğrenmesine de yardımcı olmak zorunda. Bu nedenle, dağıtıma ayırdığı süre miktarını mümkün olduğunca azaltması önemli. Melek, bunu başarmak için kendisine şu imkanları sağlayan Windows Dağıtım Hizmetleri’ni seçti:

 • Aynı anda birden fazla yükleme çalıştırarak zamandan tasarruf etme.

 • Önceden yüklenmiş uygulamalara sahip özel bir yükleme görüntüsü kullanma.

 • Windows Dağıtım Hizmetleri Görüntü Yakalama Sihirbazı’nı kullanarak bir görüntü oluşturma.

Melek, işleme başlamak için şunları yapar:

 1. Sunucusunu Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2012 ya da Windows Server 2012 R2 sürümüne yükseltir.

 2. Windows Dağıtım Hizmetleri sunucu rolünü yükler.

 3. Windows Dağıtım Hizmetleri MMC ek bileşenini kullanarak bir Windows PE görüntüsü, Setup.exe ve destek dosyalarını içeren ürün DVD’sinden Boot.wim dosyasını ekler.

 4. MMC ek bileşenini kullanarak ürün DVD’sinden Windows Dağıtım Hizmetleri’ne Install.wim dosyasını ekler.

 5. MMC ek bileşenini kullanarak 3. adımda eklediği önyükleme görüntüsünden bir yakalama görüntüsü oluşturur. Bu görüntü, Windows PE’yi ve Melek’in özel görüntüsünü bir .wim dosyası olarak yakalayacak bir sihirbaz içerir.

Fabrikam’daki tüm kullanıcılar, tek bir satıcıdan satın alınan aynı masaüstü donanıma sahip. Bilgisayarlara standart bir görüntü dağıtmak için Melek şunları yapar:

 1. Ağdan bir başvuru bilgisayarının önyüklemesini gerçekleştirir ve buna, standart Windows sürümünü içeren Install.wim dosyasını yükler.

 2. Microsoft Office’i, şirketinin havlu tasarım uygulamasını ve üreticinin sitesinden en son sürücüleri yükler.

 3. Sysprep’i kullanarak işletim sistemini genelleştirir.

 4. Bilgisayarı yakalama görüntüsünde yeniden başlatır.

 5. Görüntü Yakalama Sihirbazı’nı kullanarak işletim sistemini yeniden yakalar ve doğrudan Windows Dağıtım Hizmetleri sunucusuna yükler.

Melek artık yeni işletim sistemlerini yüklemeye hazır. Kullanıcıların tamamı kullanıcı verilerini sabit diskleri yerine bir sunucuda depoladığından, herhangi bir kullanıcı verisini geçirmesine gerek yoktur. Bir istemci bilgisayarı yeniden başlatır ve ardından bir ağ önyüklemesi gerçekleştirmek için F12’ye basar. Bunu yaparak, yükleme süreci boyunca kendine kılavuzluk eden Boot.wim dosyasında önyükleme gerçekleştirir. İstediği disk bölümü ile görüntüyü seçer ve yükleme başlar. Melek, görüntünün ilk bilgisayara uygulanmasını beklediği sırada başka bir bilgisayarda önyükleme gerçekleştirir ve aynı süreci bunda başlatır.

Senaryo iki: Orta ölçekli işletme

Northwind Traders, üç ofisi olan bir nakliye şirketi: Tooth City’de bir merkez ofisin yanı sıra Brushville ve Flosston kasabalarında şubeleri var. Cüneyt Mert, Northwind Traders’ın altı BT çalışanından biri. Şirket çalışanları tarafından kullanılan 250 istemci bilgisayardan sorumlu. Bunların çoğu masaüstü bilgisayar olsa da satış ekibi müşteri sunuları için dizüstü bilgisayar kullanıyor. Tooth City’deki merkez ofisinde 200 çalışan, Brushville ve Flosston ofislerinde ise 25’er çalışan var. Konumların her birinde saniyede 100 MB (MBps) hızla çalışan bir iç ağ var ve şubeler, Tooth City’ye bir T1 hattı ile bağlı. Cüneyt’in Tooth City’deki ofiste üç, şubelerin her birinde ise birer tane uzaktan yönetilen Windows Dağıtım Hizmetleri sunucusu var.

Yöneticisi tarafından Cüneyt’e Windows 7 (veya Windows 8.1) işletim sistemini tüm şirkete dağıtma görevi verildi. Daha önce bu işin tamamlanması Brushville ve Flosston’a birçok pahalı gezinin yanı sıra Cüneyt’in birkaç haftasına mal oluyordu. Windows Dağıtım Hizmetleri’ni kullanarak Windows Uzaktan dağıtmak istiyor; ancak, şirket ilkesi kurumsal ağda yalnızca bir DHCP sunucusu olmasını gerektiriyor ve bu sunucu Tooth City ofisinde bulunuyor. Şubelerdeki 50 bilgisayara uzaktan görüntü dağıtımı, bağlantıda büyük bir sıkışıklığa yol açacaktır.

Cüneyt, katılımsız kurulum sayesinde kendisine şu imkanları sağlayan Windows Dağıtım Hizmetleri’ni seçti:

 • Şubelere fiziksel olarak gitmeden oradaki bilgisayarlara Windows dağıtma.

 • Görüntüleri şubelerdeki sunuculara göndermek için var olan çoğaltma çözümünü kullanma.

 • Şubelerle merkez ofis arasındaki ağ trafiğini en alt düzeye düşürmek için ağ önyükleme başvuru sistemini kullanma.

Cüneyt, tüm istemci bilgisayarları önceden hazırlar ve her biri için uygun ofis sunucusunu başvuru sunucusu olarak atar. Bu, istemcinin dosya ve görüntüleri yerel sunucudan indirmesini sağlayarak ofisler arasındaki hat üzerinde trafiği olabilecek en alt düzeye düşürür.

Cüneyt’in elinde iki standart işletim sistemi var: Bir tanesi masaüstü bilgisayarlar, bir tanesi de satış sunularını ve projektörler için sürücüleri içeren dizüstü bilgisayarlar için. Bu nedenle, Cüneyt iki görüntü oluşturur: Biri masaüstü yapılandırmasını içeren, diğeri dizüstü bilgisayar yapılandırmasını (herhangi bir uygulama olmadan) içeren. Windows’u istemci bilgisayarlarda mevcut verilerin herhangi birini korumadan dağıtabilmek için tüm kullanıcı verilerini sunucuların birinde depolar.

Cüneyt, biri masaüstü bilgisayarlar, diğeri dizüstü bilgisayarlar için olmak üzere iki görüntü katılımsız çalışma dosyası oluşturmak için Windows Sistem Görüntü Yöneticisi’ni (Windows SIM) kullanır. Bu dosyalar yüklemeyi otomatikleştirdiğinden, Cüneyt’in yükleme sırasında her bir bilgisayarın başında durması gerekmez. Bunlar, Microsoft Office’i ve şirketin paket izleme için kullandığı iş kolu uygulamasını da otomatik olarak yükler. Windows Dağıtım Hizmetleri Yönetim Araçları kendisinin katılımsız çalışma dosyaları görüntülerle ilişkilendirmek için kullanır.

Ardından, Cüneyt, Windows Dağıtım Hizmetleri’ni bir bilgisayar yeniden başlatıldığında bilgisayarın otomatik olarak ağdan önyüklenmesi ve uygun görüntüyü dağıtması (kullanıcıların F12 tuşuna basması gerekmeksizin) için yapılandırıyor. Görüntü her bir bilgisayara uygulandıktan sonra bilgisayar otomatik olarak kurumsal etki alanına katılır ve yeniden başlatılır. Dağıtımı da bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra F12’ye basılmadığı sürece ağdan önyüklenmeyecek biçimde yapılandırır. Bu şekilde, bilgisayar sabit disk sürücüsünde önyüklenir ve yükleme işlemini tamamlar. Bu, bilgisayarın sürekli Kurulum’da önyüklenmeye devam edeceği bir önyükleme döngüsünü önler. Yükleme tamamlandığında, bilgisayar kullanıcının oturum açması için hazırdır.

Senaryo üç: Büyük kuruluş

Halil Aslan, dünyanın dört bir yanındaki ofislerinde 5.000’den fazla çalışana sahip büyük bir kuruluş olan Wide World Importers şirketinin ağ mimarı. Ana çalışan merkezleri Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olan şirketin, başka ülkelerde de 13 şubesi bulunmaktadır. Halil’in ABD hub’ında beş, Almanya hub’ında iki ve şubelerin her birinde birer sunucusu var. Hub’lardaki sunucular kurumsal Ethernet’e 1 Gb/s ağ arabirimi kartlarıyla (NIC) bağlıyken, diğer bilgisayarlar 100 MB/s’lik NIC’lerdedir. Hub’lar T3 hatlarıyla, diğer konumlarsa T1 hatlarıyla bağlıdır. Tüm sunucular iki yıllığına kiralanmıştır.

Wide World Importers, muhasebe bölümündeki 200 bilgisayarı, Windows 7 (veya Windows 8.1) çalıştıran bilgisayarlarla değiştiriyor. Ayrıca, Halil ABD ofisindeki yeni kiralanan sunuculara bir Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya Windows Server 2012 R2 dağıtmak istiyor. Almanya ofisinde ve şubelerdeki sunucular, yerel yöneticilerin sorumluluğundadır. Şu anda Wide World Importers şirketindeki dağıtımlar RIS kullanılarak yapılıyor ve Halil, var olan bilgisayar derleme süreçlerinin Windows Dağıtım Hizmetleri’ne geçiş sürecinde korunacağından emin olmak istiyor. Ayrıca, her bir bilgisayara ilgili ülke veya bölgedeki kullanıcılar için uygun olan bir dildeki işletim sisteminin dağıtılması önemlidir.

Halil, kendisine şu imkanları tanıyan Windows Dağıtım Hizmetleri’ni kullanmayı tercih ediyor:

 • Gereken görüntü sayısını azaltmak için uygun dil paketleri kullanma.

 • Tüm Windows Dağıtım Hizmetleri sunucularını tek bir bilgisayardan yönetme.

 • Aynı anda birçok bilgisayara görüntü dağıtırken bant genişliğinden tasarruf etmek için çok noktaya yayın kullanma.

 • Genel yönetim görevlerini yönetmek için betikler oluşturma.

Halil, sunucularını Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya Windows Server 2012 sürümüne yükseltir ve kendi görüntülerini oluşturur. Dağıtımlarının büyük çoğunluğu İngilizce veya Almanca olacağından, her iki dilde de Windows 7 (veya Windows 8.1) görüntüsü oluşturur. Diğer diller harici dil paketleri kullanılarak yüklenir ve uygulamalar Systems Management Server (SMS) kullanılarak indirilir. Halil, görüntüleri oluşturduktan sonra görüntüleri ve dil paketlerini Windows Dağıtım Hizmetleri sunucusuna yükler.

Halil, Windows SIM ile katılımsız çalışma dosyaları oluşturur. Halil daha sonra Dosya Çoğaltma Hizmeti’ni (FRS) kullanarak görüntüleri, dil paketlerini ve katılımsız çalışma dosyalarını dünyanın dört bir yanındaki Windows Dağıtım Hizmetleri sunucularına kopyalar. Wide World Importers tarafından kullanılan muhasebe bilgisayarlarının 150’si ABD ofisinde, 30’u Almanya ofisinde ve kalan 20’si dünyanın çeşitli yerlerinde dağınık halde bulunuyor. Halil, çok noktaya yayın olanağını kullanarak ABD ofisindeki 150 bilgisayara aynı anda dağıtım yapar. Halil, bunu yapmak için Windows Dağıtım Hizmetleri sunucusunda ilgili görüntüye yönelik bir çok noktaya yayın iletimi oluşturur.

Halil, önceki bilgisayarlarda durum ve verileri korumak için Kullanıcı Durumu Taşıma Aracı’nı (USMT) kullanarak tüm verileri ve kullanıcı yapılandırmalarını birincil Windows Dağıtım Hizmetleri sunucusu üzerinde paylaşılan bir klasöre kaydeder. Ardından, her bir bilgisayarı kendi yerel Windows Dağıtım Hizmetleri sunucusundan önyüklenecek ve katılımsız çalışma dosyalarını kullanarak otomatik kurulumu başlatacak biçimde ayarlar. ABD ofisindeki bilgisayarlar otomatik olarak çok noktaya yayın aktarımına katılırken, diğer ofislerdeki bilgisayarlar tek noktaya yayın kullanır. Yükleme tamamlandıktan sonra Halil, kullanıcı verilerini her bir bilgisayara geçirmek için USMT ile bir görev çalıştırır.

Bir sunucunun kira süresi dolar ve sunucu değiştirilirse Halil, Windows Dağıtım Hizmetleri’ni kullanarak Windows Server görüntülerini RIS dağıtımında yaptığıyla aynı şekilde dağıtabilir.

Senaryo dört: Aktarım Sunucusunu Kullanarak Özel Dağıtım

Hüseyin Özdemir, A. Datum Corporation veri merkezinde sunucu bakım mühendisidir. Hüseyin, A. Datum Corporation'ın ana müşterileri tarafından kullanılan 300 sunucudan sorumludur. Bu müşterilerden biri Adventure Works’tür.

Adventure Works, sirk gösteri sanatçıları için bir veritabanıyla desteklenen bir kariyer Web sitesini çalıştırmak üzere 40 sunucu kullanır. Sirk hayatıyla ilgili popüler bir film çıktıktan sonra, Adventure Works, kendi Web sitesinin kullanımda bir artış bekliyor. Beklenen trafiği işlemeye yönelik 10 ek sunucu sipariş ettiler.

Hüseyin, Windows Dağıtım Hizmetleri’ni kullanarak bu sunuculara işletim sistemi dağıtmak istiyor. Bu ortamda çalışan AD DS olmadığından, bilgisayarlarının yapılandırma bilgilerini bir SQL Server veritabanında saklamak istiyor. Sonuç olarak, standart Windows Dağıtım Hizmetleri çözümünü kullanamaz. Ayrıca, katılımsız kurulum başlamadan önce standart bir yapılandırmadaki diskleri bölümlemek ve ayrıca verileri (bazıları veritabanı sunucuları için, bazıları Web sunucuları için) kopyalamak istiyor. Hüseyin, kendisine şu imkanları sağlayan Windows Dağıtım Hizmetleri’ni seçti:

 • AD DS dışında bir veri deposundan (veri deposu genellikle bir veritabanı veya düz dosyadır) bilgisayarlar için yapılandırma verilerini okuyan bir eklenti yazma.

 • Önyükleme görevlerini gerçekleştiren, ardından işletim sistemini yüklemek üzere Kurulum’u çağıran betikler (Windows PE içinde çalıştırmak için) yazma.

Hüseyin, 10 yeni sunucusu için veritabanında 10 bilgisayar hesabı oluşturur ve bunları gerekli bilgilerle doldurur. Sunucusunda Windows Dağıtım Hizmetleri sunucu rolünü yükler (yalnızca Aktarım Sunucusu rol hizmetini yüklemeyi seçer). Hüseyin, daha sonra bir PXE sağlayıcısı (veritabanından bilgileri okuyan ve Windows Dağıtım Hizmetleri’ne aktaran bir eklenti) yazar ve bunu sunucuya kaydeder. Hüseyin, Windows PE’nin yanı sıra diskleri bölümlemek ve verileri kopyalamak için başlangıç betiklerini içeren özel bir önyükleme görüntüsü oluşturur. Daha sonra ImageX’i kullanarak mevcut sunucularından birinin görüntüsünü bir yükleme görüntüsü olarak yakalar.

Bu ilk görevleri gerçekleştirdikten sonra sunucularını ağa bağlar ve bunların önyüklemesini gerçekleştirir. Sunucular, veritabanında depolanan yapılandırmayı kullanarak Windows PE’de önyüklenir. Betikler her bir bilgisayarı dağıtıma hazırlamak için çalışır ve her bir bilgisayarda işletim sistemi görüntüsünü uygulamak üzere ImageX’i çalıştırarak biter.

Ek başvurular

Windows Dağıtım Hizmetleri’ni kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Alma Başlarken Kılavuzu Windows Server 2012 için Windows Dağıtım Hizmetleri.

WDS için Windows PowerShell cmdlet'leri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell’de Windows Dağıtım Hizmetleri Cmdlet'leri.