Share via


Grup İlkesine Genel Bakış

 

Uygulama Alanı: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8

Bu konuyu, önemli Grup İlkesi görevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz belge kaynaklarını ve diğer teknik bilgileri bulmak için kullanın.Windows Server 2012 R2 ve Windows 8.1 Grup İlkesi’ndeki yeni ve güncelleştirilmiş işlevsellik ve sık kullanılan Grup İlkesi görevlerini Windows PowerShell ile otomatikleştirmenin yolları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Şunu mu demek istediniz...

Özellik açıklaması

Grup İlkesi, kullanıcılar ve gruplar için Grup İlkesi ayarları ve Grup İlkesi Tercihleri aracılığıyla yönetilen yapılandırmalar belirtmenize izin veren bir altyapıdır. Yalnızca yerel bir bilgisayarı veya kullanıcıyı etkileyen Grup İlkesi ayarları yapılandırmak için Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi’ni kullanabilirsiniz. Grup İlkesi ayarlarını ve Grup İlkesi Tercihleri’ni bir Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ortamında Grup İlkesi Yönetim Konsolu (GPMC) aracılığıyla yönetebilirsiniz. Grup İlkesi yönetim araçları, ayrıca, Grup İlkesi ayarlarını masaüstünüzden yönetmeniz için bir yol sağlamak üzere Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketine dahil edilmiştir.

Windows PowerShell   GPMC sunuculara veya istemci bilgisayarlara yüklendiğinde, Windows PowerShell modülü de yüklenir. Windows PowerShell’in tüm işlevselliğine sahip olursunuz. Uzak Sunucu Yönetim Araçları paketini yüklerseniz, Grup İlkesi için en son Windows PowerShell cmdlet’leri yüklenir. Grup İlkesi’ni yönetmek için kullanabileceğiniz Windows PowerShell cmdlet’leri ve betikler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Grup İlkesi Cmdlet’leri.

Grup İlkesi özelliğini Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanarak yapılandırabilirsiniz. Grup İlkesi Yönetim Konsolu’nu yüklemek üzere Sunucu Yöneticisi cmdlet’leri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Rolleri, Rol Hizmetlerini veya Özellikleri Yükleme veya Kaldırma ve Sunucu Yöneticisi dağıtımı cmdlet modülü.

Pratik uygulamalar

Grup İlkesi’ni kullanarak kuruluşunuzun toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Kullanılabilen büyük sayıdaki ilke ayarı, çok sayıda ilke arasındaki etkileşimler ve devralma seçenekleri gibi çeşitli etkenler, Grup İlkesi tasarımını karmaşık hale getirebilir. Kuruluşunuzun işletme ihtiyaçlarını temel alan bir çözümü dikkatle planlamak, tasarlamak, test etmek ve dağıtmakla, kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu standartlaştırılmış işlevselliği, güvenliği ve yönetim denetimini sağlayabilirsiniz.

Grup İlkesi’nin bir çözümü uygulamak için kullandığı bazı Windows Server 2012 senaryoları:

Yeni ve değiştirilmiş işlevsellik

Grup İlkesi tasarımları çok karmaşık hale gelebilir. Kullanılabilecek çok sayıdaki ilke ayarı ve tercih öğesi, birden fazla ilke arasındaki etkileşimler ve devralma seçenekleri gibi çeşitli etkenler, Grup İlkesi’nin her bilgisayarda doğru çalışıp çalışmadığını belirlemeyi güçleştirebilir.

Windows Server 2012 işletim sisteminde, Grup İlkesi, Grup İlkesi sorun giderme deneyimini iyileştirmeye odaklandı.Windows Server 2012 R2, IPv6 ağları için desteği genişletir, zaman uyumlu modda oturum açma sürelerini kısaltmak için ilkeyi önbelleğe alma ekler ve daha ayrıntılı olay günlüğü sağlar. Bu değişiklikler hakkında daha fazla ayrıntı ve işlevsellikte yapılan burada listelenmeyen değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Windows Server 2012’de Grup İlkesi’ndeki Yenilikler [yeniden yönlendirme] ve Windows Server Grup İlkesi'ndeki yenilikler.

Ayrıca bkz.

İçerik türü

Başvurular

Planlama

Henüz bulunmamaktadır.

Dağıtım

Henüz bulunmamaktadır.

İşlemler

Henüz bulunmamaktadır.

Sorun giderme

Grup İlkesi Çözümlemesi ve Sorun Gidermeye Genel Bakış

Güvenlik

Henüz bulunmamaktadır.

Araçlar ve ayarlar

Topluluk kaynakları

İlgili teknolojiler

Henüz bulunmamaktadır.