Share via


Windows Server Update Services'a Genel Bakış

 

Uygulama Alanı: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Windows Server Update Service (WSUS), bilgi teknolojisi yöneticilerinin en son Microsoft ürün güncelleştirmelerini dağıtmasını sağlar. Yöneticiler, WSUS'yi kullanarak Microsoft Update aracılığıyla yayınlanan güncelleştirmelerin ağlarındaki bilgisayarlara dağıtılmasını tam olarak yönetebilir. Bu konu, bu sunucu rolüne genel bir bakış ve WSUS'yi dağıtma ve sürdürme hakkında daha fazla bilgi sunar.

Şunu mu demek istediniz...

WSUS sunucu rolü açıklaması

WSUS sunucusu, yöneticilerin güncelleştirmeleri bir yönetim konsolu aracılığıyla yönetmek ve dağıtmak için ihtiyaç duyduğu özellikleri sağlar. Ek olarak, bir WSUS sunucusu kuruluş dahilindeki diğer WSUS sunucuları için güncelleştirme kaynağı olabilir. Bir güncelleştirme kaynağı görevi gören WSUS sunucusu yukarı akış sunucusu şeklinde adlandırılır. Bir WSUS uygulamasında, ağdaki en az bir WSUS sunucusu kullanılabilir güncelleştirme bilgilerini almak için Microsoft Update'e bağlanmalıdır. Yönetici, ağ güvenliği ve yapılandırmasına bağlı olarak kaç adet farklı sunucunun doğrudan Microsoft Update'e bağlanacağını belirleyebilir.

Pratik uygulamalar

Güncelleştirme yönetimi, geçici yazılım sürümlerinin üretim ortamlarında dağıtımını ve bakımını denetleme işlemidir. Çalışma verimliliğini sürdürmenize, güvenlik açıklarını kapatmanıza ve üretim ortamınızın kararlılığını korumanıza yardımcı olur. Kuruluşunuz işletim sistemleri ve uygulama yazılımı içinde bilinen bir güven düzeyini belirleyemiyor ve sürdüremiyorsa, yararlanılması durumunda gelir ve fikri mülkiyet kaybına neden olabilecek birtakım güvenlik açıkları olabilir. Bu tehditleri en aza indirmek için uygun şekilde yapılandırılmış sistemlere sahip olmanız, en son yazılımları kullanmanız ve önerilen yazılım güncelleştirmelerini yüklemeniz gerekir.

WSUS'nin işinize değer kattığı temel senaryolar şunlardır:

  • Merkezi güncelleştirme yönetimi

  • Güncelleştirme yönetimi otomasyonu

Yeni ve değiştirilmiş işlevsellik

Uyarı

WSUS 3.2'yi destekleyen herhangi bir Windows Server sürümünden Windows Server® 2012 R2 sürümüne yükseltmek için, önce WSUS 3.2'yi kaldırmanız gerekir.

Windows Server 2012 sürümünde WSUS 3.2'nin yüklü olduğu herhangi bir Windows Server sürümünden yükseltme işlemi WSUS 3.2 algılanırsa yükleme işlemi sırasında engellenir ve Windows Server 2012 sürümünü yükseltmeden önce ilk olarak Windows Server Update Services'ı kaldırmanız istenir.

Ancak, Windows Server 2012 R2 sürümündeki değişiklikler nedeniyle, herhangi bir Windows Server sürümünden ve WSUS 3.2'den Windows Server 2012 R2 sürümüne yükseltirken yükleme engellenmez.Windows Server 2012 R2 yükseltmesini gerçekleştirmeden önce WSUS 3.2'nin kaldırılamaması, Windows Server 2012 R2 sürümündeki WSUS için yükleme sonrası görevlerinin başarısız olmasına neden olur. Bu durumda, bilinen tek düzeltme önlemi sabit sürücüyü biçimlendirmek ve Windows Server 2012 R2 sürümünü yeniden yüklemektir.

Windows Server Update Services aşağıdaki geliştirmeleri içeren yerleşik bir sunucu rolüdür:

  • Sunucu Yöneticisi kullanılarak eklenebilir ve kaldırılabilir

  • WSUS'deki en önemli on yönetim görevini yönetmek için Windows PowerShell cmdlet'lerini içerir

  • Ek güvenlik için SHA256 karma özelliğini ekler

  • İstemci ve sunucu ayrımı sağlar: Windows Update Aracısı (WUA) sürümleri WSUS'den bağımsız olarak sunulabilir

Özellik ve işlevler

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2

WSUS'deki en önemli on yönetim görevini yönetmek için Windows PowerShell cmdlet'lerinin eklenmesi

X

SHA256 karma özelliğine sahip güvenlik geliştirmeleri

X

İstemci ve sunucu ayrımı: Windows Update Aracısı (WUA) sürümleri WSUS'den bağımsız olarak sunulabilir

X

WSUS'yi yönetmek için Windows PowerShell kullanma

Sistem yöneticileri, işlemlerini otomatikleştirmek için komut satırı otomasyonu boyunca kapsama ihtiyaç duyar. Asıl hedef, sistem yöneticilerinin günlük işlemlerini otomatikleştirmesini sağlayarak WSUS yönetimini kolaylaştırmaktır.

Bu değişiklik hangi değeri ekler?

Sistem yöneticileri, Windows PowerShell aracılığıyla temel WSUS işlemlerini göstererek verimliliği artırabilir, yeni araçlar için öğrenme eğrisini düşürebilir ve benzer işlemler arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanmış başarısız beklentiler nedeniyle oluşan hataları azaltabilir.

Neler farklı şekilde çalışır?

Windows Server işletim sisteminin önceki sürümlerinde Windows PowerShell cmdlet'leri yoktu ve güncelleştirme yönetimi otomasyonu zorlayıcıydı. WSUS işlemlerine yönelik Windows PowerShell cmdlet'leri sistem yöneticisi için esneklik ve çeviklik kattı.

Kaldırılan veya kullanım dışı bırakılan işlevsellik

API, bu WSUS sürümünde .NET Framework 4.5'e güncelleştirilmiştir.

Sistem gereksinimleri

WSUS için en az donanım gereksinimleri şunlardır:

  • İşlemci: 1,4 gigahertz (GHz) x64 işlemci (2 Ghz veya üzeri önerilir)

  • Bellek: WSUS, sunucuya gerekenden 2 GB daha fazla RAM gerektirir.

  • Kullanılabilir disk alanı: 10 GB (40 GB veya büyük önerilir)

  • Ağ bağdaştırıcısı: Saniyede 100 megabit (Mb/sn) veya üzeri

Yazılım Gereksinimleri

Ayrıca bkz.

Aşağıdaki tabloda, WSUS hakkında daha fazla bilgi için başvurular listelenmektedir:

İçerik türü

Başvurular

WSUS 3.0 SP2 Kaynakları

TechNet üzerinde Windows Server Update Services 3.0 SP2:

Ürün değerlendirmesi

Windows Server Update Services TechNet Sayfası

Planlama ve Dağıtım

vmmblue_2 kullanmıyorsanız,

Geçiş

Windows Server 2012'ye Windows Server Update Services Geçirme

Topluluk kaynakları

WSUS Forumu