Share via


Windows Server Yedekleme Özelliğine Genel Bakış

 

Uygulama Alanı: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Bu konu, Windows Server Yedekleme özelliği hakkında bilgi sağlar.

All_Symbols_Cloud

Microsoft Azure’un da bulutta benzer işlevler sağladığını biliyor muydunuz?Microsoft Azure depolama çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Microsoft Azure’da karma bir depolama çözümü oluşturma:
- Windows Server yedeklemesine hazırlanmak için Azure Yedekleme’yi yapılandırma

Şunu mu demek istediniz...

Özellik açıklaması

Windows Server Yedekleme, üzerinde yüklü olduğu sunucuda temel yedekleme ve kurtarma görevlerini gerçekleştirmenize olanak sağlayan bir sihirbazlar kümesi ve başka araçlar sağlayan bir özelliktir.

Pratik uygulamalar

Windows Server Yedekleme'yi, tam olarak bir sunucuyu (tüm birimler), seçilen birimleri, sistem durumunu veya belirli dosyaları veya klasörleri yedeklemek ve tam kurtarma için kullanabileceğiniz bir yedekleme oluşturmak için kullanabilirsiniz. Birimleri, klasörleri, dosyaları, belirli uygulamaları ve sistem durumunu kurtarabilirsiniz. Ayrıca, sabit disk sürücüsü arızası gibi olağanüstü durumlarda, tam kurtarma gerçekleştirebilirsiniz. (Bunu yapmak için, tüm sunucunun veya yalnızca işletim sistemi dosyalarını içeren birimlerin ve tüm sisteminizi eski sisteminize veya yeni bir sabit diske geri yükleyecek olan Windows Kurtarma Ortamı'nın yedeklemesine gereksinim duyarsınız.) Windows Server Yedekleme'yi, yerel bilgisayar veya uzak bir bilgisayar için yedeklemeler oluşturmak ve yönetmek üzere kullanabilirsiniz. Ayrıca, otomatik olarak çalışacak yedeklemeler zamanlayabilirsiniz. Windows Server Yedekleme, temel bir yedekleme çözümüne gereksinim duyan, küçük şirketlerden büyük işletmelere kadar herkese yönelik olarak geliştirilmiştir, fakat daha küçük kuruluşlar ve BT uzmanı olmayan kullanıcılar için bile uygundur.

Not

Windows Server Yedekleme, tüm Birim Gölge Kopyası (VSS) anlık görüntülerinin korunmasını sağlayamaz. Bazı durumlarda, VSS anlık görüntüleri yeni bir birime geri yükledikten sonra tanınmayabilir ve erişilemez görünür. Bir VSS anlık görüntüsünün korunmasını sağlamak için VSS anlık görüntüsünü bağlayın ve bu anlık görüntü üzerinde bir yedekleme işi çalıştırın.

Yeni ve değiştirilmiş işlevsellik

Windows Server 2012'de, aşağıdaki işlev değiştirilmiş veya Windows Server Yedekleme'ye eklenmiştir:

Özellik/işlevsellik

Önceki işletim sistemi

Yeni işletim sistemi

Sanal makinelerin tek tek bir Hyper-V ana bilgisayar sunucusundan yedeklenmesi ve geri yüklenmesi.

Sanal makineler, bir birim yedeklemesinin parçası olarak yedeklendi. Ayrı olarak yedeklenemez veya geri yüklenemezlerdi.

Yedeklemek veya geri yüklemek için öğeler seçtiğinizde, şimdi yedeklemeye dahil edilecek ve bir kurtarma noktasından geri yüklenecek sanal makineleri tek tek seçebilirsiniz.

Yedekleme sürümlerini yönetmede ve yedekleme bekletmede yapılan iyileştirmeler

Boşluk ve sürüm yönetimi yoktu. Windows Server Yedekleme alanı gerektiğinde kullanıyordu.

Bir sabit diske veya birime yedekleme yapıyorsanız, yedeklemelerin yalnızca ek yedeklemeler için yer açmak üzere gerektiğinde silineceğini veya belirli bir sayıda yedekleme yapıldıktan sonra silineceklerini belirlemek için bir silme ilkesi belirtebilirsiniz.

2 terabayt'tan (TB) büyük ve kesim büyüklüğü 4 K olan birimleri yedekleme yeteneği.

2 TB'den büyük birimlerin yedeklenmesi desteklenmiyordu ve 512 bayt'lık kesimler gerekiyordu.

Yedekleme şimdi daha büyük birimleri ve sabit disk kesimlerini destekleyebiliyor.

Küme Paylaşılan Birimlerini (CSV) yedekleme desteği

CSV'lerin yedeklenmesi desteklenmiyordu.

CSV'leri yedeklemek için aşağıdaki gibi sınırlı destek:

  1. CSV’lerde barındırılan sanal makineler yedekleme yapılandırmasının parçası olarak eklenemez

  2. Kümedeki düğümlerden birinde bir arıza olması durumunda yedekleme ve kurtarmanın kullanılabilir olmasını sağlamak için, tüm düğümlerde Windows Server Yedekleme yapılandırılır.

  3. Birimlerin kurtarılması desteklenmez

  4. Güvenlik erişimi denetim listeleri tüm CSV dosyası hizmet kökünde uygulanamaz. Bu nedenle, CSV biriminin köküne dosya kurtarma desteklenmez.

Sistem durumu bileşenlerini raporlama.

Win32 hizmet dosyaları Sistem Yazıcı tarafından Sistem Bileşeni'nin parçası olarak raporlandı ve hem istemci hem de sunucu işletim sistemleri için sistem durumu yedeklemesine eklendi.

Win32 hizmet dosyaları Sistem Yazıcı tarafından Windows Server 2012 için Sistem Bileşeni'nin parçası olarak raporlanmaz.

Win32 hizmet dosyaları Sistem Yazıcı tarafından Windows 8 için Sistem Bileşeni'nin parçası olarak raporlanır.

Win32 hizmet dosyalarını bilgisayarlarınızın sistem durumuna eklemek veya sistem durumunun dışında tutmak için, HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SystemWriter\ReportWin32ServicesNonSystemState kayıt defteri anahtarının değerini ayarlayın.

  • Win32 hizmet dosyalarını eklemek için, değeri 0 olarak ayarlayın.

  • Win32 hizmet dosyalarını dışarıda tutmak için, değeri 1 olarak ayarlayın.

Sunucu işletim sisteminde, bu kayıt defteri anahtarının silinmesi, değerini 1'e ayarlamaya eşittir ve Win32 Hizmeti dosyalarının Sistem Yazıcı'nın sistem bileşeni teknik özelliklerinin dışında tutulmasına neden olur.

İstemci işletim sisteminde, bu kayıt defteri anahtarının silinmesi, değerinin 0'a ayarlanmasına eşittir ve Win32 Hizmeti dosyalarının Sistem Yazıcı'nın sistem bileşeni teknik özelliklerine eklenmesine neden olur.

Yedeklemeyi ve Sunucu Performansını İyileştirme

Yedeklemelerin performansını iyileştirerek sunucu performansını geliştirme olanağı hakkında bilgi edinmek için bkz. Yedeklemeyi ve Sunucu Performansını İyileştirme.

Sanal Makine Desteği

Windows Server Yedekleme, bir sanal makine ortamında, yedekleme ve kurtarma hizmetleri sağlamak için bir fiziksel sunucuda kullanıldığı gibi kullanılabilir. Ayrıca, Tam Yedekleme ve Kurtarma, Sistem Durumu Yedekleme ve Kurtarma, Dosya Klasörü Yedekleme ve Kurtarma için bir Microsoft Azure sanal makinesinden de yararlanılabilir.

Daha fazla bilgi

Depolama Alanları'nı kullanarak bilgisayarları yedekleme veya kurtarmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Windows Server Yedekleme ve Depolama Havuzları.

Active Directory Etki Alanı Hizmetleri çalıştıran bilgisayarları yedekleme veya kurtarmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Active Directory Yedekleme ve Kurtarma'nın Yönetilmesi.

Hyper-V çalıştıran bilgisayarların yedeklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yedekleme için Planlama.