Forecasting Sınıf

Ardından otomatik ML'de kullanılan tahmin algoritmalarının adlarını tanımlar.

Azure bu regresyon algoritmalarını destekler, ancak kullanıcı olarak algoritmaları belirtmeniz gerekmez. allowed_models Modelleri dahil etmek veya hariç tutmak için sınıfının ve blocked_models parametrelerini AutoMLConfig kullanın.

Azure'da otomatik ML hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz:

Devralma
azureml.train.automl.constants.Regression
Forecasting

Oluşturucu

Forecasting()

Öznitelikler

Arimax

Arimax = 'Arimax'

AutoArima

AutoArima = 'AutoArima'

Average

Average = 'Average'

ExponentialSmoothing

ExponentialSmoothing = 'ExponentialSmoothing'

Naive

Naive = 'Naive'

Prophet

Prophet = 'Prophet'

SeasonalAverage

SeasonalAverage = 'SeasonalAverage'

SeasonalNaive

SeasonalNaive = 'SeasonalNaive'

TCNForecaster

TCNForecaster = 'TCNForecaster'