ApplyToEachIndexC işlemi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Canon

Paket: Microsoft.Quantum.Standard

Bir yazmaçtaki her dizine alınan öğeye tek kubitli bir işlem uygular. Değiştirici C , tek kubitli işlemin denetlenebilir olduğunu gösterir.

operation ApplyToEachIndexC<'T> (singleElementOperation : ((Int, 'T) => Unit is Ctl), register : 'T[]) : Unit is Ctl

Giriş

singleElementOperation : (Int,'T) =>Unit is Ctl

Her kubite uygulanacak işlem.

register : 'T[]

Verilen işlemin uygulanacağı kubit dizisi.

Çıkış: Birim

Tür Parametreleri

'T

İşlemlerin her birinin üzerinde hareket ettiği hedef.

Ayrıca Bkz.