InPlaceXorBE işlemi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Canon

Paket: Microsoft.Quantum.Standard

Uyarı

InPlaceXorBE kullanım dışı bırakıldı. Bunun yerine lütfen kullanın <xref:ApplyReversedOpLECA(ApplyXorInPlace(value, _), target)> .

Bu işlem kaldırıldı.

operation InPlaceXorBE (value : Int, target : Microsoft.Quantum.Arithmetic.BigEndian) : Unit is Adj + Ctl

Giriş

value : Int

target : BigEndian

Çıkış: Birim