ApplyJordanWignerPQandPQRTerm işlemi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Chemistry.JordanWigner

Paket: Microsoft.Quantum.Chemistry

PQ veya PQQR terimi tarafından tanımlanan zaman evrimi uygular GeneratorIndex.

operation _ApplyJordanWignerPQandPQQRTerm_ (term : Microsoft.Quantum.Simulation.GeneratorIndex, stepSize : Double, qubits : Qubit[]) : Unit is Adj + Ctl

Giriş

terim: GeneratorIndex

GeneratorIndex bir PQ veya PQQR terimini temsil ediyor.

stepSize : Double

Zaman evriminin süresi.

qubits : Qubit[]

Hamiltonian Kubitleri.

Çıkış : Birim