JordanWignerFermionEvolutionSet işlevi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Chemistry.JordanWigner

Paket: Microsoft.Quantum.Chemistry

Bir dizi ayarlanabilir kapı olarak dinamik bir jeneratörü ve JordanWigner temelinde bir genişlemeyi temsil eder.

function JordanWignerFermionEvolutionSet () : Microsoft.Quantum.Simulation.EvolutionSet

Çıkış: EvolutionSet

EvolutionSet JordanWigner temelini 'GeneratorIndexEvolutionUnitary' ile eşleyen bir.