Kullanıcı tanımlı türü test etme

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Diagnostics

Paket: Microsoft.Quantum.QSharp.Foundation

Birim testlerini işaretlemek için kullanılan derleyici tarafından tanınan öznitelik.


@ Microsoft.Quantum.Core.Attribute()
newtype Test = (ExecutionTarget : String);

Adlandırılmış Öğeler

ExecutionTarget : Dize

Örnek

Aşağıdaki, olup olmadığını 2 + 3 denetleye bir birim testidir 5:

@Test("QuantumSimulator")
function AdditionIsCorrect() : Unit {
    EqualityFactI(2 + 3, 5, "Addition did not work correctly.");
}