ArcCosh işlevi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Math

Paket: Microsoft.Quantum.Standard

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü hesaplar.

function ArcCosh (x : Double) : Double

Giriş

x : Çift

Gerçek bir sayı $x\geq 1$.

Çıkış: Çift

$x = \cosh(y)$ gibi bir gerçek sayı$ $y$ değeridir.