IsInfinite işlevi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Math

Paket: Microsoft.Quantum.QSharp.Foundation

Belirli bir kayan nokta değerinin pozitif mi yoksa negatif sonsuz mu olduğunu döndürür.

function IsInfinite (d : Double) : Bool

Giriş

d : Çift

Denetlenecek kayan nokta değeri.

Çıkış: Bool

Örnek

Message($"{IsInfinite(42.0)}"); // false
Message($"{IsInfinite(NaN())}"); // false
Message($"{IsInfinite(-1.0 / 0.0}"); // true

# See Also
- Microsoft.Quantum.Math.NaN
- Microsoft.Quantum.Math.IsNaN
- Microsoft.Quantum.Math.IsFinite

Açıklamalar

NaN() sayı değildir ve bu nedenle ne sonlu bir sayıdır ne de sonsuzdur. Bu nedenle, hem IsFinite(NaN()) hem de IsInfinite(NaN()) döndürürfalse. ile bir değeri NaN()denetlemek için kullanın IsNaN(d).

Bu işlev hem pozitif hem de negatif sonsuzlar için döndürse true de, ve denetlenerek d > 0.0d < 0.0bu değerlerin yine de ayırt edilebileceğini unutmayın.