ContinuousOracle kullanıcı tanımlı türü

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Oracles

Paket: Microsoft.Quantum.Standard

Sürekli zaman kahini temsil eder.


newtype ContinuousOracle = (((Double, Qubit[]) => Unit is Adj + Ctl));

Description

Bu, $U(\delta t) uygulayan bir kahindir: \ket{\psi(t)} \mapsto \ket{\psi(t + \delta t)}$ tüm zamanlar için $t$, burada $U$ sabit bir işlemdir ve $\delta t$ negatif olmayan bir gerçek sayıdır.