Role Management Policy Assignments - Delete

Rol yönetimi ilke atamasını silme

DELETE https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/{roleManagementPolicyAssignmentName}?api-version=2020-10-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
roleManagementPolicyAssignmentName
path True
  • string

Silinecek rol yönetimi ilkesi atamasının {guid_guid} biçiminin adı.

scope
path True
  • string

Silinecek rol yönetimi ilkesi atamasının kapsamı.

api-version
query True
  • string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tamam - İlke ataması başarıyla silindi.

204 No Content

NoContent - ilke ataması yok.

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

DeleteRoleManagementPolicyAssignment

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Subscription/subscriptions/129ff972-28f8-46b8-a726-e497be039368/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/b959d571-f0b5-4042-88a7-01be6cb22db9_a1705bd2-3a8f-45a5-8683-466fcfd5cc24?api-version=2020-10-01

Sample Response

Tanımlar

CloudError

Hizmetten bir hata yanıtı.

CloudErrorBody

Hizmetten bir hata yanıtı.

CloudError

Hizmetten bir hata yanıtı.

Name Type Description
error

Hizmetten bir hata yanıtı.

CloudErrorBody

Hizmetten bir hata yanıtı.

Name Type Description
code
  • string

Hatanın tanımlayıcısı. Kodlar sabittir ve program aracılığıyla kullanılması amaçlanmıştır.

message
  • string

Hatayı açıklayan ve kullanıcı arabiriminde görüntülenmeye uygun olması amaçlanan bir ileti.