Build Service Builder

Operations

Create Or Update

KPack oluşturucusu oluşturun veya güncelleştirin.

Delete

KPack oluşturucusunu silin.

Get

Bir KPack oluşturucu edinin.

List

KPack oluşturucularının sonucunu listeleme.

List Deployments

Oluşturucuyu kullanan dağıtımları listeleyin.