Individual Enrollment - Delete

Cihaz kayıt kaydını silme.

DELETE https://your-dps.azure-devices-provisioning.net/enrollments/{id}?api-version=2021-06-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
id
path True
  • string

Kayıt Kimliği.

api-version
query True
  • string

İstek için kullanılacak API sürümü. Desteklenen sürümler şunlardır: 2021-06-01

İstek Başlığı

Name Required Type Description
If-Match
  • string

Kayıt kaydının ETag'i.

Yanıtlar

Name Type Description
204 No Content

Başarılı

Other Status Codes

Hata yanıtı

Tanımlar

ProvisioningServiceErrorDetails

Azure IoT Hub Sağlama Hizmeti tarafından döndürülen bir hatanın özelliklerini içerir.

Name Type Description
errorCode
  • integer
info
  • object
message
  • string
timestampUtc
  • string
trackingId
  • string