İşlem REST API'si

İşlemler çağrı sonucu, kullanılabilir Ağ bulut işlemleri listesinin bir açıklamasıdır.