Aracılığıyla paylaş


Model - Get Properties

Model Özelliklerini Alma.
Kişiselleştirme hizmeti tarafından oluşturulan model dosyasının özelliklerini alın.

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
Endpoint
path True

string

Desteklenen Bilişsel Hizmetler uç noktası.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

ModelProperties

Başarılı

Örnekler

Successful Model_GetProperties request

Örnek isteği

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Örnek yanıt

{
  "creationTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00",
  "lastModifiedTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00"
}

Tanımlar

ModelProperties

Eğitilen modelle ilgili özellikler.

Name Tür Description
creationTime

string

Modelin oluşturma zamanı.

lastModifiedTime

string

Modelin son değiştirildiği zaman.