Share via


Azure Relay REST API

Azure Relay, kurumsal mesajlaşma ile bulut özellikli iletişim ve bulutla şirket içi çözümlere bağlanmanıza yardımcı olan geçişli iletişim sağlar.

Önemli

"Klasik" veya RDFE yönetim API'leri kullanıyorsanız, bunlar 11.01.2021 itibarıylakullanımdan kaldırılır ve artık kullanılmamalıdır.

Ayrıca bkz.