Incident Relations

Operations

Create Or Update

Olay ilişkisini oluşturur veya güncelleştirir.

Delete

Olay ilişkisini silin.

Get

Olay ilişkisini alır.

List

Tüm olay ilişkilerini alır.