Aracılığıyla paylaş


AutoScalingTrigger

Otomatik ölçeklendirme işlemini gerçekleştirme tetikleyicisini açıklar.

Devralma

'AutoScalingTrigger', polimorfik tür modelinin temel türüdür. 'kind' özelliği, türetilen türler için ayrımcıdır. 'kind' özelliğinin değeri, kablodaki serileştirilmiş içeriği belirler (aşağıdaki türetilmiş türlerden biri). Aşağıdaki tabloda özelliğin Kind değeri ve temsil ettiği türe karşılık gelen türetilmiş değerler listelenmiştir.

Türetilmiş Türler

Tür Türetilmiş Tür
AverageLoad AverageLoadScalingTrigger