Aracılığıyla paylaş


BackupScheduleFrequencyType sabit listesi

type: string

Zamana dayalı yedekleme zamanlamasının çalıştırıldığı sıklığı açıklar.

Olası değerler şunlardır:

  • Invalid - Geçersiz bir yedekleme zamanlaması sıklığı türünü gösterir. Tüm Service Fabric sabit listeleri geçersiz türe sahiptir.
  • Daily - Zamana bağlı yedekleme zamanlamasının günlük sıklıkta yinelendiğini gösterir.
  • Weekly - Zamana bağlı yedekleme zamanlamasının haftalık sıklıkta yinelendiğini gösterir.