Aracılığıyla paylaş


ChaosContext

(dize, dize) türündeki anahtar-değer çiftlerinin koleksiyonu olan bir eşlemeyi açıklar. Harita, Chaos çalıştırması hakkındaki bilgileri kaydetmek için kullanılabilir. Bu tür çiftler 100'den fazla olamaz ve her dize (anahtar veya değer) en fazla 4095 karakter uzunluğunda olabilir. Bu harita, isteğe bağlı olarak belirli bir çalıştırmayla ilgili bağlamı depolamak için Chaos çalıştırmasının başlatıcısı tarafından ayarlanır.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
Map dize ile dizenin eşlem No

Map

Tür: dizenin dizeye eşlem
Gerekli: Hayır

ChaosContextMapItem koleksiyonunu içeren bir haritayı açıklar.