Aracılığıyla paylaş


GuidPropertyValue

Guid türünde bir Service Fabric özellik değerini açıklar.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
Data string (uuid) Yes

Data

Tür: dize (uuid)
Gerekli: Evet

Özellik değerinin verileri.