Aracılığıyla paylaş


YoklamaHttpGet

Kapsayıcı için http yoklaması.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
port tamsayı Yes
path dize No
host dize No
httpHeaders ProbeHttpGetHeaders dizisi No
scheme string (sabit listesi) No

port

Tür: tamsayı
Gerekli: Evet

Yoklama için erişim için bağlantı noktası.


path

Tür: dize
Gerekli: Hayır

HTTP isteğinde erişim yolu.


host

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Bağlanacak ana bilgisayar IP'sini seçin.


httpHeaders

Tür: YoklamaHttpGetHeaders dizisi
Gerekli: Hayır

İstekte ayarlanacağı üst bilgiler.


scheme

Tür: dize (sabit listesi)
Gerekli: Hayır

http yoklaması için düzen. Http veya Https olabilir.

Olası değerler şunlardır:

  • http - Yoklamanın http olduğunu gösterir.
  • https - Yoklamanın https olduğunu gösterir. Sertifika doğrulaması yok.