YoklamaHttpGet

Kapsayıcı için http yoklaması.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
port tamsayı Yes
path dize No
host dize No
httpHeaders ProbeHttpGetHeaders dizisi Hayır
scheme string (sabit listesi) Hayır

port

Tür: tamsayı
Gerekli: Evet

Yoklama için erişim için bağlantı noktası.


path

Tür: dize
Gerekli: Hayır

HTTP isteğinde erişim yolu.


host

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Bağlanacak ana bilgisayar IP'sini seçin.


httpHeaders

Tür: YoklamaHttpGetHeaders dizisi
Gerekli: Hayır

İstekte ayarlanacağı üst bilgiler.


scheme

Tür: dize (sabit listesi)
Gerekli: Hayır

http yoklaması için düzen. Http veya Https olabilir.

Olası değerler şunlardır:

  • http - Yoklamanın http olduğunu gösterir.
  • https - Yoklamanın https olduğunu gösterir. Sertifika doğrulaması yok.