Aracılığıyla paylaş


UnplacedReplicaInformation

Yerleştirilmemiş çoğaltmanın bilgilerini içerir.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
ServiceName dize No
PartitionId dize (uuid) No
UnplacedReplicaDetails dize dizisi No

ServiceName

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Hizmetin adı.


PartitionId

Tür: dize (uuid)
Gerekli: Hayır

Bölümün kimliği.


UnplacedReplicaDetails

Tür: dize dizisi
Gerekli: Hayır

Çoğaltmanın yerleştirilememesinin nedenlerinin listesi.