WaitForPrimarySwapSafetyCheck

Bölümün birincil çoğaltmasının kullanılabilirliğini güvence altına almak için bir yükseltme başlatmadan önce birincil çoğaltmanın düğümden taşınmasını bekleyen güvenlik denetimi.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
PartitionId string (uuid) No

PartitionId

Tür: dize (uuid)
Gerekli: Hayır

Güvenlik denetiminden geçen bölümün kimliği.