Aracılığıyla paylaş


WaitForPrimarySwapSafetyCheck

Bölümün birincil çoğaltmasının kullanılabilirliğini güvence altına almak için bir yükseltme başlatmadan önce birincil çoğaltmanın düğümden taşınmasını bekleyen güvenlik denetimi.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
PartitionId string (uuid) No

PartitionId

Tür: dize (uuid)
Gerekli: Hayır

Güvenlik denetiminden geçen bölümün kimliği.