Managed Database Sensitivity Labels

Operations

Create Or Update

Belirli bir sütunun duyarlılık etiketini oluşturur veya güncelleştirir

Delete

Belirli bir sütunun duyarlılık etiketini siler

Disable Recommendation

Belirli bir sütunda duyarlılık önerilerini devre dışı bırakır

Enable Recommendation

Belirli bir sütunda duyarlılık önerilerini etkinleştirir (öneriler tüm sütunlarda varsayılan olarak etkindir)

Get

Belirli bir sütunun duyarlılık etiketini alır

List Current By Database

Belirli bir veritabanının duyarlılık etiketlerini alır

List Recommended By Database

Belirli bir veritabanının duyarlılık etiketlerini alır

Update

İşlem toplu işlemini kullanarak belirli bir veritabanının duyarlılık etiketlerini güncelleştirin.