Job Steps

Operations

Create Or Update

bir iş adımı oluşturur veya güncelleştirir. Bu, örtük olarak yeni bir iş sürümü oluşturur.

Delete

İş adımlarını siler. Bu, örtük olarak yeni bir iş sürümü oluşturur.

Get

bir işin geçerli sürümünde bir iş adımı alır.

Get By Version

bir iş adımının belirtilen sürümünü alır.

List By Job

Bir işin geçerli sürümü için tüm iş adımlarını alır.

List By Version

Belirtilen iş sürümündeki tüm iş adımlarını alır.