Elastic Pools

Operations

Create Or Update

Elastik havuz oluşturur veya güncelleştirir.

Delete

Elastik havuzu siler.

Failover

Elastik havuza yük devretme gerçekleştirir.

Get

Elastik havuz alır.

List By Server

Bir sunucudaki tüm elastik havuzları alır.

Update

Elastik havuz Güncelleştirmeler.