Job Target Executions

Operations

Get

Hedef yürütmeyi alır.

List By Job Execution

İş yürütmenin tüm adımları için hedef yürütmeleri listeler.

List By Step

bir iş adımı yürütmesinin hedef yürütmelerini listeler.