Bölüm

[Nasıl Yaparım:] ASP.NET ile Email Resim Ekleme

Chris Pels, ASP.NET ile e-postaya resim eklemeyi gösterir. Bir web formu oluşturur (Hedef, Kimden, Konu ve Gövde alanlarıyla), bir e-postanın metin ve HTML sürümlerini oluşturmak için AlternateView sınıfını kullanır, bir görüntüyü LinkedResource sınıf örneğinde depolar ve HTML AlternateView'a ekler. Ardından her iki sürümü de MailMessage nesnesine ekler ve e-postayı önce HTML alma özellikleri etkin ve ardından yalnızca metin olarak iki kez gönderir. Her iki e-posta iletisi de Outlook'ta görünür. HTML sürümü, eklenmiş görüntüyü gösterir; metin sürümü bunu yapmaz.

  • Kaynak (C#)
  • Kaynak (VB)