Bölüm

DevOps Lab | 16 Kas - Bölüm 1 | HashiCorp ve Azure ile Sıfır Güven Güvenliği (ZTS): Gizli Dizi Yönetimini Otomatikleştirme

örneklerini şununla değiştirin: April Edwards, Rob Barnes

HashiCorp serimizin 2. Bölümünde HashiCorp'tan Rob Barnes, Azure Active Directory kullanarak kimlik tabanlı Kimlik Doğrulamadan Kasaya nasıl yararlanabileceğinizi tartışacak ve kimlik yönetiminin büyük ölçekte merkezileştirilmesinin Sıfır Güven Güvenliği (ZTS) uygulamak için neden kritik öneme sahip olduğunu öğrenecek.

Şuraya gidin:

  • 01:34 - Sıfır Güven'de AuthN'nin temelleri
  • 02:33 - Kasa için Azure AD uygulaması yapılandırma
  • 04:48 - Kasanın OIDC kimlik doğrulama yöntemini yapılandırma
  • 10:30 - Azure AD kullanarak Kasada Kimlik Doğrulaması

Daha fazla bilgi edinin:

Ve'de https://aka.ms/TheDevOpsLab her hafta yeni bölümlere göz atın https://aka.ms/AzDevOpsYouTube

Azure