Bölüm

Paralel Yığınlar penceresiyle görevlerde hata ayıklama

örneklerini şununla değiştirin: Leslie Richardson, Ramkumar Ramesh, Mark Downie

Paralel Yığınlar penceresi, çok iş parçacıklı uygulamalarda hata ayıklamak için çok yararlıdır. İşaretle ve Ram, bir uygulamadaki tüm görevlerin yığın bilgilerini görmek için Görevler görünümünün nasıl kullanılacağını gösterir.

Bölüm

  • 00:00 - Giriş
  • 02:55 - Bir uygulamadaki görevlerin görsel gösterimini görme
  • 04:10 - Zaman uyumsuz/await programlama modelinin tartışması
  • 07:50 - Görevler görünümüyle çağrı yığınını kullanma
  • 09:30 - Sarmalama

Visual Studio