Azure Active Directory’ye özel etki alanı adı ekleme

Başlangıç
Yönetici
Azure
Azure Active Directory

Özel etki alanınızı Azure Active Directory’ye ekleyin. Etki alanı kaydedicisine DNS bilgileri ekleyin. Azure portalında özel etki alanı adınızı doğrulayın ve bunu birincil olarak ayarlayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure Active Directory’de özel etki alanı adı ekleme
  • Özel etki alanı adını doğrularken sık karşılaşılan sorunları tanımlama

Önkoşullar

  • Azure Active Directory’deki kimlik ve erişim yönetimi kavramlarını öğrenme
  • DNS gibi ağ kavramlarıyla ilgili temel bilgiler