Microsoft Entra Id'ye özel etki alanı adı ekleme

Başlangıç
Administrator
Azure
Microsoft Entra ID

Özel etki alanınızı Microsoft Entra Id'ye ekleyin. Etki alanı kaydedicisine DNS bilgileri ekleyin. Azure portalında özel etki alanı adınızı doğrulayın ve bunu birincil olarak ayarlayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Microsoft Entra ID'de özel etki alanı adı ekleme
  • Özel etki alanı adını doğrularken sık karşılaşılan sorunları tanımlama

Önkoşullar

  • Microsoft Entra Id'de kimlik ve erişim yönetimi kavramları hakkında bilgi
  • DNS gibi ağ kavramlarıyla ilgili temel bilgiler