Bilgi kontrolü

Tamamlandı

Bilgilerinizi kontrol edin

1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Doku'da kapasite kavramını en iyi şekilde açıklar?

2.

Doku'da yükseltme ve sertifikasyon arasındaki fark hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?