Özet

Tamamlandı

Bu modülde Doku mimarisi ve bir yöneticinin Doku platformunu yönetmedeki rolü hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca güvenlik ve paylaşımı yönetmek için kullanılabilen farklı araçların yanı sıra standartları zorunlu kılmak ve uyumluluğu sağlamak için kullanılabilecek idare özelliklerini keşfettiniz. Doku ortamının nasıl yönetileceğini anlamanız, ortamın güvenli, uyumlu ve iyi yönetildiğinden emin olmasını sağlar. Bu bilgiyle, kuruluşunuzun Doku'dan en iyi şekilde yararlanabilmesine ve tüm verilerinizden değerli içgörüler elde etmenize yardımcı olacak donanıma sahipsiniz.