Power BI ile veri analizi

Başlangıç
İş Kullanıcısı
Veri Çözümleyici
Power BI
Microsoft Power Platform

Bu modül içeriğinizi görüntüleme ve keşfetmenin ötesine geçer ve işle ilgili yeni içgörüleri ortaya çıkarıp paylaşmak amacıyla raporlar ve panolarla çalışarak içerikle nasıl etkileşim kuracağınızı açıklar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Verilerinize nasıl filtre uygulandığını keşfetme
  • Raporları filtrelemek için izleyebileceğiniz farklı yolları öğrenme
  • Kişisel yer işaretleri oluşturma
  • Verileri analiz etme ve dışarı aktarma

Önkoşullar

Power BI hizmetine erişme